Telefon E-Mail
Výrobky pro prasata
Výrobky pro prasata

SCHAUMA PRE PLASMA

  • Icon Prasata

Velmi chutný prestarter pro příkrm selat

  • stimuluje příjem příkrmu
  • podporuje vývoj střevního traktu
  • ulehčuje přechod na pevná krmiva

Popis

  • vysoce chutný prestarter pozitivně ovlivňuje příjem krmiva selaty
  • použití bílkovin z plazmy podporuje vývoj střevního traktu a přispívá k lokální imunitě
  • podpora tělesného vývoje selat, následně snazší přechod na pevná krmiva při odstavu

Účinné látky

Aminotrace
MIZI
CERAVITAL XP
CERABAC