Telefon E-Mail
Zentrale in Pinneberg
Koncept

Naše hvězdy pro úspěch: SCHAUMANN-koncept

Logo SCHAUMANN
Logo SCHAUMANN

Tajemství naší trvale vysoké úrovně kvality spočívá v dokonalé souhře několika pilířů, na nichž je naše společnost založena:

  1. Individuální poradenství
  2. Výzkum zaměřený na praxi
  3. Inovativní výrobky
  4. Udržitelné využívání zdrojů
  5. Mezinárodní síť

Toto je "SCHAUMANN-koncept". Šestá hvězda představuje úspěch ve stáji.

1. Individuální poradenství

Každý zemědělský podnik je jedinečný. Stanovit jeho individuální požadavky a sladit je s výživou a krmením v rámci SCHAUMANN-konceptu je jedním ze základních úkolů obchodního zástupce.  Distribuci našich výrobků zajišťují výhradně SCHAUMANN-odborní poradci. Mají odborné znalosti v oblasti výživy, chovu zvířat, hygieny, technologie výroby a v případě potřeby vypracovávají individuální koncepty výživy a krmení. Další specialisté jsou k dispozici pro poradenství v oblasti řízení.

 2. Výzkum zaměřený na praxi

Vyvíjíme pro Vás produkty, které jsou kombinací nejnovějších vědeckých poznatků, nejvyšší úrovně kvality a hospodárnosti. Probiotika schválená v EU, program biologických silážních přípravků, vývoj různých účinných látek, speciální výrobky a rozsáhlý program krmných kyselin jsou jen několika příklady naší úspěšné práce a našeho přesvědčení, že věda a praxe by měly tvořit neoddělitelný celek.

3. Inovativní výrobky

Náš sortiment je stejně rozmanitý a individuální jako zemědělská praxe: zahrnuje směsi minerálních a účinných látek pro doplnění krmné dávky, přizpůsobené zvláštním situacím a fázím užitkovosti jako je březost, laktace, odchov nebo výkrm. Vlastní vývoj krmných kyselin a probiotik. Biologické silážní přípravky na bázi bakterií mléčného kvašení. Všechny tyto výrobky však mají jedno společné: jsou jedinečně inovativní a mají nejvyšší kvalitu.

4. Udržitelné využívání zdrojů

Od svého založení cítí společnost odpovědnost za ochranu životního prostředí pro budoucí generace. Vývoj inovativních výrobků a udržitelných způsobů výroby je proto nedílnou součástí firemní strategie. Řízení udržitelného rozvoje se uplatňuje v oblastech energie a klimatu, rentability, společenské odpovědnosti a dobrých životních podmínek pro zvířata. Cílem je ještě efektivnější využívání dostupných zdrojů, jak společností SCHAUMANN, tak jejími zákazníky a zároveň ekologické a sociálně odpovědné chování.

5. Mezinárodní síť

SCHAUMANN, to je 16 úspěšných sesterských společností a 40 partnerských organizací. Výměna informací v rámci SCHAUMANN-skupiny poskytuje vzájemné podněty pro vývoj nových výrobků i optimalizaci SCHAUMANN-konceptů. Integrace v celosvětově působícím Huelsenberg Holdingu vytváří ekonomický základ pro to, aby byla společnost i v budoucnu úspěšná na světových trzích.