Telefon E-Mail
Hühner

Výrobky pro drůbež

Výrobky pro drůbež

SCHAUMANN vám nabízí různé produkty pro všechny oblasti výživy a krmení drůbeže. Sortiment zahrnuje minerální krmiva, speciální krmiva i směsi kyselin. V oblasti krmení nosnic, kuřat ve výkrmu a krůt nabízíme odborné poradenství.

Vysoce kvalitní krmivo je jedním z předpokladů pro odchov zdravých kuřic. Po nastájení by si kuřice měly udržet svoji tělesnou hmotnost, v lepším případě svou hmotnost zvýšit.

Zároveň se díky nižšímu zastoupení bílkovin a vyššímu obsahu vlákniny trénuje příjem krmiva. Optimální přísun živin na počátku snášky zabraňuje poklesu snášky během celého snáškového období. Obsah energie v krmné směsi do určité míry ovlivňuje denní příjem krmiva. Měl by být 110 až 120 g na zvíře.

V přímém prodeji vajec mají přání spotřebitelů velký význam: stabilní vejce s jednotnou barvou žloutku. Tyto požadavky lze splnit prostřednictvím vysoce kvalitních krmných směsí na bázi obilovin, sójového šrotu, krmného vápence, sójového oleje a SCHAUMANN-minerálního krmiva.

Výživa odpovídající potřebám zvířat je základem pro úspěšný výkrm kuřat. Pro cílené ovlivnění vývoje kuřat je vhodné výkrm rozdělit do tří fází: fáze I (1. - 2. týden života), fáze II (3. - 4. týden života) a fáze III (od 5. týdne života). Zatímco se v průběhu výkrmu koncentrace bílkovin v krmné směsi snižuje, koncentrace energie by měla stoupat. Pro kvalitu jatečného těla je důležitý poměr aminokyselin a energie. Esenciální aminokyseliny musí být do krmiva v dostatečném množství přidány. Konverze krmiva se zvyšuje s rostoucí živou hmotností vykrmovaných kuřat.

Při výkrmu krůt je pro získání jatečného těla s nízkým obsahem tuku důležitá krmná směs bohatá na bílkoviny. Krůty mají velmi vysoké požadavky na zásobení aminokyselinami.

Správné zastoupení aminokyselin v krmné směsi je velmi důležité pro vysoký denní přírůstek, optimální konverzi krmiva a vysoké nasazení svaloviny. Požadavky na obsah bílkovin v krmivu se v průběhu výkrmu snižují, naproti tomu se ovšem zvyšuje potřeba energie, důvodem jsou zvyšující se nároky na záchov. Enzymy štěpící neškrobnaté polysacharidy, použité v minerálním krmivu, umožňují drůbeži využít i strukturní uhlovodíky, což přináší zlepšení konverze krmiva a stravitelnosti.