Telefon E-Mail
inovativní účinné látky SCHAUMANN

AMINOTRACE - inovativní vývoj organicky vázaných stopových prvků

Logo AMINOTRACE

AMINOTRACE-organicky vázané stopové prvky z produkce firmy SCHAUMANN jsou vysoce kvalitní produkty. Vyznačují se nejlepší rozpustností, optimální koncentrací stopových prvků, stabilními komplexy a vysokou biologickou využitelností.

V těsné spolupráci Technické univerzity Clausthal a ISF Schaumann-výzkum byly vyvinuty následující glycináty stopových prvků:

  • měďnatý glycinát
  • zinečnatý glycinát
  • manganatý glycinát
  • železnatý glycinát
  • měďnatý dilysinát
  • zinečnatý dilysinát

Důvodem optimalizačních a vývojových prací byla: Dobrá rozpustnost při současně vysoké stabilitě produktů.

 

Výsledek

  • vysoká biologická využitelnost a stabilita
  • vysoce účinné zásobení cílových tkání
  • zlepšení biologické účinnosti
  • snížené vylučování stopových prvků
Těžiště účinku
Schéma 1: Těžiště účinku
AMINOTRACE zlepšuje stravitelnost
Tabulka 1: AMINOTRACE zlepšuje stravitelnost stopových prvků (síran vs. AMINOTRACE), relativní zvýšení (základ: síran)
Ztráty hmotnosti s AMINOTRACE
Schéma 2: Vývoj ztrát hmotnosti při 6-měsíčním zkrmování AMINOTRACE (částečná náhrada) během březosti
Snížení mědi a zinku
Tabulka 2: AMINOTRACE snižuje vylučování prvků.
AMINOTRACE zvyšuje přírůstek
Graf 1: Aminotrace-dilysináty zvyšují přírůstek a zlepšují konverzi krmiva při identickém doplnění stopových prvků v různých sloučeninách.

Vysoce využitelné stopové prvky přináší vyšší užitkovost z krmiva. Speciální účinné látky pozitivně ovlivňují vývoj končetin a kostí, porodní hmotnost, mléčnou užitkovost a růst (schéma 1).

AMINOTRACE zlepšuje stravitelnost stopových prvků (tabulka 1). Stejnou dávku stopových prvků je možné zabezpečit přidáním pouze 25 až 50 % doplněného množství. Výsledkem je lepší, jistější zásobení při výrazně sníženém vylučování těžkých kovů.

Prasnice jsou vystaveny velkému zatížení především ve skupinovém ustájení. Zařazení Aminotrace-glycinátů a lysinátů přináší výhody pro užitkovost, zlepšení zdravotního stavu paznehtů a stability končetin (schéma 2). Dodatečně AMINOTRACE zlepšuje plodnost prasnic.

Ve výživě vykrmovaných prasat nabízí AMINOTRACE odpovídající řešení v doplnění životně důležitých stopových prvků. Výsledkem je vysoká hladina užitkovosti, dobrý zdravotní stav a nižší vylučování těžkých kovů (tabulka 2).

V odchovu selat přebírají vysoce stabilní, efektivní AMINOTRACE – sloučeniny důležitou funkci v podpoře imunitního systému selat a zvyšují stravitelnost. Pokusy mimo jiné dokládají významný náskok v užitkovosti odstavených selat, kterým byly zkrmovány Aminotrace-lysináty. Ve srovnání s kontrolní skupinou se zlepšil denní přírůstek živé hmoty (graf 1). 

 

 

 

 

AMINOTRACE u skotu
Schéma 1: Těžiště účinku
AMINOTRACE u skotu
Graf 1: Použití měďnatého popř. zinečnatého dilysinátu zlepšuje denní přírůstek telat o 5,7 popř. 5 % ve srovnání s použitím síranů.

Ve výživě skotu musí být překonány ještě větší překážky v zásobování stopovými prvky. Na jedné straně je to variabilita objemného krmiva, na druhé straně jsou to vlivy bachoru. Pro přežvýkavce jsou obecně stopové prvky jako měď, zinek, mangan, jód, kobalt a selen v nedostatku. Jejich doplnění do krmné dávky je proto velmi důležité. Zohlednit je třeba také negativní vzájemné účinky s ostatními prvky (schéma 1).

Díky použití AMINOTRACE-organicky vázaných stopových prvků je možné negativní vzájemné působení tohoto druhu výrazně omezit. Na základě lepší využitelnosti lze snížit absolutní množství, a tím se antagonistické vztahy mezi stopovými prvky zmenší.

AMINOTRACE se zařazuje také do SCHAUMANN-mléčných krmných směsí, čímž se zlepšuje vitalita a užitkovost telat. Sledování potvrzují, že denní přírůstky telat jsou o 5,7 % (u měďnatého dilysinátu) popř. o 5,0 % (u zinečnatého dilysinátu) vyšší než u telat, u kterých byly tyto prvky doplněny formou síranů (graf 1). 

 

AMINOTRACE u drůbeže
Graf 1: Relativní přírůstek živé hmoty ve výkrmu kuřat při použití Aminotrace-měďnatého dilysinátu (vlevo) a Aminotrace-zinečnatého dilysinátu po 36 dnech.
AMINOTRACE u drůbeže
Graf 2: Konverze krmiva ve výkrmu kuřat při použtí Aminotrace-měďnatého dilysinátu (vlevo) a Aminotrace-zinečnatého dilysinátu po 36 dnech.

Doplnění stopových prvků je pro vývoj a růst drůbeže nepostradatelné. Díky použití AMINOTRACE je možné redukovat absolutní obsahy, a snížit tak zatížení životního prostředí i zvířat.

Nedostatek stopových prvků může mít za následek poruchy nervového systému, anomálie při vytváření kostry, anémie a sníženou syntézu bílkovin. V krmivu pro drůbež je rovněž nutné zohlednit poměr esenciálních aminokyselin, neboť nevyvážené zásobení lyzinem může mít negativní vliv na růst a užitkovost zvířat.

S měďnatým popř. zinečnatým dilysinátem se podařilo zkombinovat pozitivní účinky lyzinu v organismu a látkovou výměnu s odpovídajícím zásobením stopovými prvky. Sledování ve výkrmu kuřat potvrdila jednoznačně výhodu Aminotrace-lysinátů oproti síranům. Relativní živá hmotnost stoupala (graf 1) a konverze krmiva klesala (graf 2).