Telefon E-Mail
obilí

Výrobky pro hygienu a konzervaci

Výrobky pro hygienu a konzervaci

Hygienická opatření jsou základním předpokladem pro snížení výskytu patogenních zárodků v chovech hospodářských zvířat. Použití práškových hygienických přípravků s probiotickými kulturami je smysluplným doplňkem běžných čistících a dezinfekčních opatření. V porodně nebo také v odchovnách selat absorbují práškové přípravky vlhkost. Povrchy jsou suché a neklouzavé, pohyb zvířat je bezpečnější. Práškové hygienické přípravky navíc snižují tvorbu čpavku, a tím se zlepšuje kvalita vzduchu ve stáji.

V chovech prasat je velmi rozšířená technologie tekutého krmení. Zde je hygiena obzvláště důležitá, jinak se mohou v tekutém krmivu rychle množit kvasinky a plísně. Platí, že i napájecí voda by měla být vždy hygienicky nezávadná a nejlépe v kvalitě pitné vody. Za každou cenu je třeba zabránit vzniku biofilmu uvnitř potrubí, protože to je ideální prostředí pro množení patogenních zárodků.

Velkým problémem ve stájích jsou mouchy. Často způsobují neklid, narušují pohodu zvířat a v konečném důsledku vedou ke snížení užitkovosti. Mouchy ve stájích jsou prokazatelně zodpovědné za přenos infekčních onemocnění. Dlouhodobý úspěch v boji proti mouchám je možný pouze při současném boji proti larvám much (larvicid) a dospělým mouchám (dotykový nebo požerový jed). Hlodavci jsou přenašeči nemocí. Boj proti nim je stanoven zákonem. Pouze kontinuální likvidace trvale snižuje zamoření hlodavci.

Zkrmování hygienicky nezávadných obilovin je základním předpokladem pro vysokou užitkovost zvířat. Na obilovinách je přirozeně zastoupeno velké množství mikroorganismů. Bakterie, kvasinky a plísně ohrožují kvalitu zrna. Při vysokém obsahu vody a přirozeném zastoupení mikroorganismů se mohou tyto neúměrně pomnožit. Jejich metabolismus následně zvyšuje vlhkost a teplotu skladovaného obilí. Urychluje se mikrobiologická zkáza zrna. Kombinace různých kyselin nabízejí řešení pro dlouhodobou bezpečnou konzervaci vlhkých obilovin. Použití konzervačních kyselin zajišťuje hygienicky nezávadné krmivo. Snižuje se obsah patogenů v krmivu, klesá enzymatická aktivita i tvorba mykotoxinů, zatímco cenné živiny zůstávají zachovány.

Směsné krmné dávky (TMR) se během míchání často zahřívají. Tomu lze účinně zabránit přidáním směsí konzervačních kyselin. Energetickou hodnotu krmné dávky je možné zvýšit doplněním glukoplastických látek, jako je glycerin nebo propylenglykol. Tyto účinné látky jsou k dispozici také v kombinaci s kyselinami.