Telefon E-Mail
Internationales Netzwerk
Mezinárodní síť

Mezinárodní síť společností vytváří synergie

Založením první společnosti v roce 1938 položil H. Wilhelm Schaumann základy mezinárodní skupiny společností. SCHAUMANN je dnes silnou značkou v síti společností, které se specializují na různé oblasti zemědělské problematiky.

Myslíme a pracujeme v propojení - SCHAUMANN jako globální hráč

Společnost SCHAUMANN byla založena v roce 1938 jako H. Wilhelm Schaumann GmbH a dnes je skupinou společností působících ve více než 40 zemích světa.

Neustále vznikají nové podněty pro výzkum a vývoj, zakomponování inovativních poznatků přináší výkonnější výrobky a důsledně se vylepšuje SCHAUMANN-koncept. To je jasná přidaná hodnota pro každého našeho zákazníka. Se současnými 14 sesterskými společnostmi jsme otevřeli obchodní síť v těchto zemích: Rakousku, Švýcarsku, Číně, Francii, Itálii, Chorvatsku, Polsku, Rumunsku, Rusku, Slovensku, České republice, Ukrajině, Maďarsku a Vietnamu. Spolupracujeme také s partnerskými organizacemi ve více než 30 dalších zemích.

Silný partner na Vaší straně - Huelsenberg Holding

Z H. Wilhelm Schaumann GmbH vznikl celosvětově působící Huelsenberg Holding se čtyřmi různě zaměřenými společnostmi. V centru dění stojí Union Agricole Holding, který zastřešuje 25 společností působících v zemědělství na mezinárodní úrovni.

Již v roce 1948 H. Wilhelm Schaumann založil také společnost Durag Holding, která se zabývá spalovacími technologiemi a technologiemi pro měření životního prostředí. Tato skupina společností vytváří synergie pro Enbycon Holding se zaměřením na obnovitelné zdroje energie. Biotechnologické společnosti jsou spojeny v Biotic Sience Holding. Patří sem také společnost Lactosan, z jejíchž odborných znalostí v oblasti biologických silážních přípravků a probiotik těží SCHAUMANN stejně jako z výroby konzervantů na bázi kyselin ve společnosti Ligrana z Union Agricole Holding.

Nadace H. Wilhelma Schaumanna

V roce 1967 založil H. Wilhelm Schaumann stejnojmennou nadaci. Nadace podporuje vědecký výzkum, zejména mladé vědecké pracovníky prostřednictvím stipendií, grantů a cen, pořádáním odborných konferencí se zemědělskou tématikou a poskytováním darů na výzkum.
Nejvýznamnější akcí pořádanou Nadací H. Wilhelma Schaumanna jsou "Hülsenberger Gespräche" (Hülsenberské rozhovory): Nadace zve každé dva roky významné vědce na třídenní fórum, aby podpořila výměnu názorů ve vědních oborech týkajících se hospodářských zvířat.  Další informace o nadaci a sborník Hülsenberských rozhovorů naleznete na webových stránkách nadace.