Telefon E-Mail
Energie und Klima
Energie a klima

Udržitelné zacházení s energií a klimatem

Chovat se ekologicky uvážlivě a efektivně znamená především odpovědně využívat zdroje a snižovat emise. Tento cíl sledujeme a realizujeme nejen v procesech naší společnosti, ale také v zemědělské výrobě u zákazníka.

Snížení spotřeby energie díky certifikovanému systému energetického managementu v SCHAUMANN-výrobních závodech

Pravidelné interní i externí audity a certifikace v SCHAUMANN-výrobních závodech podle normy DIN EN ISO 50001 umožňují neustálou kontrolu a zlepšování efektivního využívání energie. V rámci systému energetického managementu (EnMS) jsou toky energie, při zachování právních požadavků systematicky zaznamenávány a optimalizovány.

Výroba mléka a bioplynu na statku Hülsenberg šetrná ke klimatu

Ve spolupráci se Zemědělskou komorou Dolního Saska byly na statku Hülsenberg provedeny bilance skleníkových plynů při výrobě mléka včetně produkce krmiv a bioplynu. Tyto ukazují silné stránky podniku z pohledu ochrany klimatu a jsou rovněž základem pro další možnosti zlepšení.

Menší zatížení životního prostředí díky použití vysoce využitelných surovin

Použití SCHAUMANN-účinných látek vede k vysoké biologické dostupnosti různých živin a snižuje jejich vylučování. Výsledkem je menší zatížení životního prostředí a pozitivní vliv na bilanci toku živin.

Používání obalů šetrných k životnímu prostředí

Při výběru obalových materiálů dbá SCHAUMANN na to, aby byly schváleny pro oblast výživy zvířat a rostlin a zároveň nedocházelo ke kontaminaci životního prostředí. Toho se dosahuje jednak tím, že se obaly vracejí do výrobního cyklu prostřednictvím regenerace nebo je materiál recyklován pomocí Zeleného bodu.