Telefon E-Mail
Gesellschaftliche Verantwortung
Společenská odpovědnost

Udržitelnost a společenská odpovědnost

SCHAUMANN jako zemědělský podnik v rodinném vlastnictví vnímá svou společenskou a sociální odpovědnost vůči svým zaměstnancům a vůči zemědělství jako takovému.

Posilování dlouhodobých vztahů se zákazníky

K prioritám patří posílení dlouhodobých vztahů s dodavateli a odběrateli. Speciálně vyškolení SCHAUMANN-odborní poradci se snaží připravit zákazníkům při osobních setkáních individuální koncepty výživy a krmení přesně podle podmínek v podniku a podpořit je také komplexním poradentsvím.

Udržování a zlepšování výkonnosti zaměstnanců

SCHAUMANN investuje do kontinuálního proškolování a dalšího vzdělávání svých zaměstnanců, aby mohlo být zákazníkům zaručeno trvale kvalitní poradenství a podpora. Výkonnost, motivace a spokojenost zaměstnanců jsou navíc podporovány rozsáhlými opatřeními v oblasti preventivní zdravotní péče a sociálních výhod.

Podpora rozvoje mladých odborníků

Podpora mladých talentů je společnosti SCHAUMANN obzvláště blízká a vytváří trvalý základ pro rozvoj budoucích odborníků. Kariérní dny na vysokých školách, studentské semináře a stáže ve firmě mají zájemcům z řad mladých lidí nabídnout první profesní zkušenosti a vhled do pracovního světa společnosti SCHAUMANN na všech úrovních.

Nadace pro podporu zemědělských věd

Založením Nadace H. Wilhelma Schaumanna vznikla nezávislá instituce, jejímž hlavním cílem je nezisková podpora zemědělských věd a zejména podpora mladých vědců. Zvláštní důraz je kladen na podporu projektů, které umožňují dlouhodobé zemědělské využití.

Veřejná sociální angažovanost

SCHAUMANN se angažuje v sociální oblasti svých zákazníků. Například zemědělské akce a soutěže jsou podporovány formou věcných a finančních darů. Společnost podporuje venkovské obyvatelstvo prostřednictvím četných cílených aktivit.