Telefon E-Mail
Nachhaltigkeit bei SCHAUMANN
Udržitelnost

Udržitelnost ve společnosti SCHAUMANN

SCHAUMANN znamená pokrok a inovace. Od svého založení cítí společnost odpovědnost za ochranu životního prostředí pro budoucí generace. Vývoj inovativních produktů a udržitelných postupů výroby je proto nedílnou součástí firemní strategie.

Řízení udržitelnosti se uplatňuje v oblastech energie a klimatu, rentability, společenské odpovědnosti a dobrých životních podmínek pro zvířata. Cílem je ještě efektivnější využití dostupných zdrojů, jak společností SCHAUMANN, tak jejími zákazníky a zároveň ekologicky a sociálně odpovědné chování.