Telefon E-Mail
Tierwohl
Dobré životní podmínky zvířat

Udržitelnost a dobré životní podmínky zvířat

Pro společnost SCHAUMANN má životní pohoda zvířat vedle ekonomických, ekologických a sociálních hledisek udržitelnosti velkou důležitost. Významnou roli hraje především zdravotní stav zvířat. Pozitivní účinky na zdraví zvířat lze pozorovat u mnohých účinných látek vyvinutých a vyráběných společností SCHAUMANN.

Krmení má rozhodující vliv na pohodu zvířat

Dobré životní podmínky zvířat nejsou jen otázkou chovu, ale zahrnují také výživu a krmení odpovídající potřebám zvířat. To je základním předpokladem dobré kondice a užitkovosti v živočišné výrobě. Kvalita, množství a živinové složení používaného krmiva musí odpovídat požadavkům.

Speciální složky ovlivňují využitelnost živin z krmiv a zdraví zvířat

Probiotika, produkty z fermentace pevných látek a organicky vázané stopové prvky zlepšují stravitelnost a využitelnost používaných krmiv. Snižuje se výskyt střevních onemocnění, zlepšuje se zdraví končetin a plodnost, klesá vylučování živin a stopových prvků.

Lepší využití vlastních krmiv

Lepší využití vlastních krmiv pomáhá snížit množství nakupovaných krmiv, čímž se šetří stávající zdroje surovin. Inovativní účinné látky umožňují krmení šetrné ke zvířatům i životnímu prostředí při současném zvýšení efektivity a hospodárnosti.