Telefon E-Mail
Rentabilität
Ziskovost

Ziskovost v udržitelnosti

Hlavním cílem společnosti SCHAUMANN je úspěch ve stáji zákazníka. Široká paleta výrobků pomáhá v živočišné výrobě dosahovat vyšších výnosů při nižší spotřebě zdrojů. Současně se společnost snaží zvyšovat vlastní efektivitu prostřednictvím technického pokroku a inovací.

SCHAUMANN-silážní přípravky zvyšují hospodárnost výroby siláže

Jedním z příkladů, kdy výrobky ve společnosti SCHAUMANN vyvinuté a vyráběné zvyšují rentabilitu, jsou silážní přípravky. Optimalizují využití objemných krmiv, a tím i dostupných zdrojů tak, že snižují ztráty při silážování a zvyšují krmnou hodnotu siláží.

Náklady na používání silážních přípravků jsou zpravidla výrazně nižší než zisk z vyššího výnosu energie, kterého lze dosáhnout ze stejného množství travní nebo kukuřičné siláže. Použitím silážních přípravků se tak zvyšuje hospodárnost výroby siláže.

Investice do výzkumu a vývoje

SCHAUMANN se samozřejmě stará také o svou vlastní ziskovost. Snaha o dosažení bezpečného a efektivního způsobu výroby při neustálém snižování nákladů náleží k dlouhodobému úspěchu společnosti. Skupina přitom neustále investuje do výzkumu a vývoje zaměřeného na budoucnost.

Statek Hülsenberg se svými zemědělskými podnikovými jednotkami odpovídá nejnovějšímu stavu správné odborné praxe a laboratorní komplex ISF Schaumann Forschung disponuje nejmodernějšími analytickými technologiemi. Tak se daří kontinuálně zajišťovat kvalitu výrobků, zabývat se novým vývojem pro budoucnost a neustále prověřovat účinnost SCHAUMANN-výrobků.