Telefon E-Mail
inovativní účinné látky SCHAUMANN

CERAVITAL XP zlepšuje stravitelnost proteinu u prasat, drůbeže a telat

Logo CERAVITAL XP

Inovativní účinná látka CERAVITAL XP optimálně zhodnocuje bílkovinná krmiva jako sójový a řepkový extrahovaný šrot. Produkt z fermentace pevných látek podporuje uvolnění bílkovin z bunečné vazby krmiva, k dispozici je tak pro zvíře více aminokyselin.

CERAVITAL XP ve výživě prasat 

Průměrně 15-20 % proteinu obsaženého v krmivu není v žaludečně-střevním traktu využito. Lepší trávení neškrobnatých polysacharidů (NŠP) snižuje obsah těžko stravitelných součástí vlákniny, přičemž se zlepšuje konverze krmiva. Mimo jiné jsou díky zpřístupnění NŠP podpořeny populace bakterií, které pozitivně ovlivňují zdraví zvířat. CERAVITAL XP snižuje množství nežádoucí kmenů, protože v tlustém střevě zůstává méně nestravitelného proteinu. 

CERAVITAL XP šetří nákup bílkovinných krmiv při zachování vysoké úrovně užitkovosti a vysokém podílu libové svaloviny jatečného těla. Použití inovativních účinných látek umožňuje snížit hladinou N-látek ve výživě a zároveň s tím klesá vylučování N-látek kejdou. 

CERAVITAL XP ve výživě drůbeže

Výživa se sníženým obsahem dusíku a fosforu se stále častěji týká také nosnic a výkrmu drůbeže. Díky účinné látce CERAVITAL XP lze i u drůbeže dosáhnout výrazně vyšší využitelnosti aminokyselin obsažených v krmivu. V naprosté většině krmných směsí tak lze v závislosti na kvalitě obilovin snížit obsah sóji až o 2 %. V pokusech bylo prokázáno, že užitkovost zvířat zůstává na stejné úrovni i při snížení obsahu sóji ve směsi a tím nižším obsahu N-látek. 

CERAVITAL XP ve výživě telat

Bílkoviny jsou pro růst a denní přírůstek telat nepostradatelné. Zdroje bílkovin jako řepkový a sójový extrahovaný šrot nemohou ovšem malá telata ještě dobře využít. Bílkoviny "schované" v krmivu zpřístupňuje CERAVITAL XP  pro enzymatické trávení v tenkém střevě telat. Telata pak mohou bílkoviny v krmivu lépe využít pro růst.

 


 

 

Účinek CERAVITAL XP
Schéma: Účinek CERAVITAL XP