Telefon E-Mail
Schafe

Výrobky pro ovce a kozy

Výrobky pro ovce a kozy

V různých produkčních fázích jsou na výživu kladeny různé požadavky. V období zapouštění vyžadují bahnice vysokoenergetické krmivo. U nízkobřezích bahnic by měla být výživa na úrovni záchovné potřeby. V tomto období by měl být zvýšen přísun bílkovin. U vysokobřezích bahnic se nároky na živiny zvyšují z důvodu vývoje plodu a mléčné žlázy. Důležitá je vyšší stravitelnost živin. Základní krmnou dávku je třeba doplnit jadrným krmivem, protože schopnost příjmu krmiva je nižší v důsledku zvětšování plodu. V době kojení se potřeba živin řídí podle mléčné užitkovosti. U plemenných beranů odpovídá obsah živin v krmné dávce, kromě období připouštění, záchovné potřebě. Během připouštění je nutno dbát na dodatečný přísun energie a bílkovin.

Kozy mají dlouhý, popřípadě celodenní příjem krmiva. Seno a sláma by mělo být vždy volně k dispozici. Pro tvorbu mléčného tuku je nezbytná hrubá vláknina. Obsah vlákniny v celkové krmné dávce by měl proto být kolem 18 %. Na začátku březosti se zkrmuje záchovná krmná dávka, na konci březosti (přibližně 3-4 týdny před termínem porodu) je třeba energii v krmné dávce upravit. V prvních dvou měsících laktace by se mělo k objemnému krmivu přikrmovat přibližně 1,5 kg jadrného krmiva.