Telefon E-Mail
inovativní účinné látky SCHAUMANN

MiZi – mikronizovaný oxid zinečnatý proti průjmům u telat i selat

Logo MIZI

Průjem je nejčastějším onemocněním telat a selat. V době odstavu není imunitní systém ještě plně vyzrálý a současně přestávají účinkovat protilátky přijaté v mlezivu. Na střevní sliznici dochází ke změnám a pro patogenní kmeny E.coli je tak mnohem snazší osídlit střevo. Inovativní účinná látka MiZi tomuto pomáhá zabránit.

Při speciální postupu SCHAUMANN mikronizuje a aktivuje "obyčejný" ZnO. Tímto způsobem vzniká porézní a významně větší povrchová plocha. Na základě toho vykazuje MiZi již při dávkách na úrovni krmivářské legislativy účinky srovnatelné s farmakologickým dávkováním ZnO.

Různá vědecká sledování ukazují, že vysoké dávkování ZnO cíleně potlačuje růst určitých bakteriálních druhů (enterobaktérie, E. coli a laktobacily). Kromě toho se snižuje schopnost E. coli zachytit se na střevní sliznici. To vysvětluje dobrý účinek ZnO proti průjmu při infekci E.coli. Zinek je také součást mnohých enzymů, které se podílí např. na dělení buněk, látkové výměně tuků, bílkovin a energie a různých funkcích imunitního systému. S tím také souvisí protizánětlivé účinky a podpora hojení tkání.

MiZi ve výživě telat

Vysoké denní přírůstky a vitalita jsou nejdůležitějším cílem v odchovu telat. MiZi zlepšuje nejen růst telat během mléčné fáze výživy, ale snižuje i riziko průjmů a onemocnění dýchacích cest. Sledování dokládají, že výskyt kolik a pneumonií byl v MiZi-skupině významně snížen.

Všechny SCHAUMANN-mléčné krmné směsi, doplňková krmiva a minerální krmiva pro odchov telat jsou vybavena mikronizovaným zinkem (MiZi). Tak bude imunitní systém telat intenzivněji podpořen, denní přírůstky a konverze krmiva se zvýší od prvního dne života.

MiZi v odchovu selat

Nemocná selata musí být ošetřena, aby se zabránilo těžkému průběhu a poklesu užitkovosti. Účinnou metodou je nasazení oxidu zinečnatého (ZnO) s farmakologickým dávkováním 2.500 - 3.000 ppm. Jeho velká část se ovšem beze změny z těla vyloučí a končí jako těžký kov v životním prostředí. Z tohoto důvodu je vysoké dávkování oxidu zinečnatého v širším měřítku problematické a v dohledné budoucnosti bude zcela zakázáno.

Díky porézní povrchové vrstvě vykazuje MiZi již při dávkování v rozsahu povoleném krmivářskou legislativou účinky srovnatelné s farmakologickým dávkování oxidu zinečnatého. Z tohoto důvodu jsou všechny SCHAUMANN-krmné směsi pro odstavovaná selata vybavena MiZi, a nabízí tak větší jistotu v kritických fázích produkčního cyklu.