Telefon E-Mail
Praxisorientierte Forschung
Výzkum zaměřený na praxi

Spojení vědy a praxe přináší úspěch

Vyvíjíme pro Vás výrobky, které kombinují nejnovější vědecké poznatky s nejvyšší úrovní kvality a hospodárnosti.

Probiotika schválená v EU, program biologických silážních přípravků, účinné látky, speciální výrobky i rozsáhlý program krmných kyselin jsou jen několika příklady naší úspěšné práce - a našeho přesvědčení. Jsme přesvědčeni, že věda a praxe by měly tvořit neoddělitelný celek.

Od roku 1938 neustále investujeme do optimalizace SCHAUMANN-konceptů pro výživu, krmení a konzervaci krmiv. ISF Schaumann Forschung se zabývá vývojem nových účinných látek, probiotik, silážních přípravků a analýzami krmiv. Na statku Hülsenberg, kde se chová téměř 260 krav a obhospodařuje 650 ha zemědělské půdy, se přímo testuje praktické použití produktových inovací.

Tímto způsobem a díky neustálému dialogu s našimi partnery dokonale propojujeme nejnovější vědecké poznatky s našimi praktickými zkušenostmi a vytváříme inovativní výrobky.