Telefon E-Mail

Prohlášení o ochraně údajů

1. Přehled ochrany údajů

Obecné informace

Následující informace poskytují jednoduchý přehled o tom, co se děje s Vašimi osobními údaji, když navštívíte naše webové stránky. Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor.  Podrobné informace o ochraně osobních údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeném pod tímto textem.

Shromažďování údajů na našich webových stránkách

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na těchto webových stránkách?

Zpracování údajů na těchto webových stránkách provádí správce údajů – společnost SCHAUMANN ČR s.r.o., který je současně provozovatelem webových stránek. Jeho kontaktní údaje najdete v tiráži těchto webových stránek.

Jak shromažďujeme Vaše údaje?

Na jedné straně jsou Vaše údaje shromažďovány tím, že nám je poskytnete. Může jít například o údaje, které zadáte do kontaktního formuláře. Jedná se o základní údaje, které jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy. Další údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, který od Vás získáme tím, že používáte naše služby. 
Další údaje jsou automaticky shromažďovány našimi IT systémy při návštěvě webových stránek. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas zobrazení stránky). Tyto údaje se shromažďují automaticky, jakmile vstoupíte na naše webové stránky. Údaje jsou zpracovány plně v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů tak, aby byla zajištěna ochrana údajů a jejich důvěrný charakter. Údaje jsou zpracovány elektronickými nebo automatizovanými prostředky a jsou uchovávány v zabezpečených systémech. 

K čemu Vaše údaje používáme?

Část údajů je shromažďována za účelem zajištění bezchybného poskytování webových stránek. Shromážděné údaje mohou být mimo jiné použity k plnění požadavků uživatele, poskytování užitečných rad a návodů stejně jako k poskytování informací o cenových nabídkách na vyžádání anebo ke zpracování či realizaci nabídek uživatele. Dále pak mohou být použity k poskytování informací o stavu objednávky, informací o službách, o novinkách a webových stránkách apod. Další údaje mohou být použity k analýze Vašeho uživatelského chování.

Jaká máte práva týkající se Vašich údajů?

Máte právo na přístup k osobním údajům, právo bezplatně získat informace o původu, příjemci a účelu uložených osobních údajů. Máte také právo požadovat opravu či doplnění osobních údajů nebo jejich přenesení a v určitých případech právo na omezení osobních údajů nebo jejich výmaz (právo být „zapomenut“).

Právo na přenositelnost údajů 

Právo na přenositelnost údajů spočívá v právu, abychom Vám nebo třetí osobě předali údaje, které zpracováváme automaticky na základě Vašeho souhlasu nebo v rámci plnění smlouvy, v běžném, strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímé předání údajů třetí osobě, bude to provedeno pouze v případě, že to bude technicky možné.

Odvolání souhlasu se zpracováním údajů

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoli odvolat.  Odvolání souhlasu lze učinit neformálním e-mailem. Zákonnost zpracování údajů provedeného do odvolání zůstává odvoláním nedotčena. 
Za tímto účelem a v případě dalších otázek týkajících se ochrany údajů nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v tiráži.

 Právo na odvolání k příslušnému dozorovému úřadu

V případě porušení zákona o ochraně osobních údajů má subjekt údajů právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276). 

Cookies a typy používaných souborů cookies

 Cookies je textový řetězec informací odesílaný webovým serverem (například internetovou stránkou) do internetového prohlížeče uživatele, kde se cookies automaticky uloží do uživatelova počítače a automaticky se bude odesílat zpět na server při každém zobrazení dané stránky. Cookies se nepoužívají k přenosu osobních informací. 
Když navštívíte naše webové stránky, Vaše chování při surfování může být statisticky analyzováno. K tomu slouží především soubory cookie a takzvané analytické programy. Analýza Vašeho chování při surfování je obvykle anonymní; chování při surfování nelze zpětně vysledovat. Proti této analýze můžete vznést námitku nebo jí zabránit tím, že nebudete používat určité nástroje. Podrobné informace o tom najdete v následujícím prohlášení o ochraně osobních údajů.

Proti této analýze můžete vznést námitku. O možnostech vznesení námitky vás informujeme v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

2. Obecné poznámky a povinné informace

Ochrana údajů

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně. S Vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.
Při používání těchto webových stránek jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, podle kterých Vás lze osobně identifikovat. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké informace shromažďujeme a jak je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se to dělá.
Rádi bychom upozornili, že přenos dat na internetu (např. při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.

Odpovědnou osobou za zpracování údajů na těchto webových stránkách je:

SCHAUMANN ČR s.r.o.
náměstí Svobody 35, 387 01 Volyně
telefon: 383 339 110
e-mail: schaumann@schaumann.czprovedeno pouze v případě, že

Šifrování SSL nebo TLS

Z bezpečnostních důvodů a za účelem ochrany přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám jako provozovateli stránek zasíláte, používají tyto stránky šifrování SSL nebo TLS. Šifrované připojení poznáte podle toho, že se adresní řádek prohlížeče změní z "http://" na "https://" a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, nemohou údaje, které nám předáváte, číst třetí strany.

Informace, blokování, mazání

V rámci platných právních předpisů máte právo kdykoli bezplatně získat informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a případně právo na opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů. Za tímto účelem, stejně jako v případě dalších dotazů týkajících se osobních údajů, nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v tiráži.

Námitka proti reklamním e-mailům

Tímto vznášíme námitku proti použití kontaktních údajů zveřejněných v rámci autorské tiráže k zasílání reklamních a informačních materiálů, které nebyly výslovně vyžádány. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, například prostřednictvím nevyžádaných e-mailů.

3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

V naší společnosti jsme jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů.

Ing. Dušan Kořínek, Ph.D., prokurista společnosti SCHAUMANN ČR s.r.o.
telefon: 383 339 110
e-mail: dusan.korinek@schaumann.cz

4. Shromažďování údajů na našich webových stránkách

Soubory cookie

Internetové stránky částečně používají tzv. cookies. Soubory cookie nepoškozují Váš počítač a neobsahují viry. Soubory cookie slouží k tomu, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které prohlížeč ukládá do počítače.
Většina souborů cookie, které používáme, jsou tzv. "soubory cookie relace". Po skončení návštěvy se automaticky vymažou. Ostatní soubory cookie zůstávají uloženy ve Vašem koncovém zařízení, dokud je neodstraníte. Tyto soubory cookie nám umožňují rozpoznat Váš prohlížeč při Vaší další návštěvě.
Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a povolili soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučili přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně a aktivovali automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud soubory cookie deaktivujete, může být funkčnost těchto webových stránek omezena.

Soubory cookie, které jsou nezbytné k provádění elektronické komunikace nebo k poskytování určitých funkcí, které jste si vyžádali (např. funkce nákupního košíku), se ukládají na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení o ochraně údajů“ nebo „GDPR“). Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání souborů cookie za účelem technicky bezchybného a optimalizovaného poskytování svých služeb. Pokud jsou ukládány jiné soubory cookie (např. soubory cookie pro analýzu vašeho chování při surfování), jsou v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů popsány samostatně.

Soubory protokolu serveru

Provozovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace do tzv. protokolových souborů serveru, které nám Váš prohlížeč automaticky předává. Jedná se o:

  • typ a verze prohlížeče
  • použitý operační systém
  • URL odkazující adresy
  • název hostitele přistupujícího počítače
  • čas požadavku serveru
  • IP adresa

Tyto údaje nejsou sloučeny s jinými zdroji dat.

Základem pro zpracování údajů je Nařízení o ochraně údajů, které povoluje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře, Vaše údaje z poptávkového formuláře, včetně kontaktních údajů, které jste v něm uvedli, budou uloženy pro účely zpracování dotazu a pro případ dalších dotazů. Tyto údaje nepředáváme bez Vašeho souhlasu.
Zpracování údajů zadaných v kontaktním formuláři je proto založeno výhradně na Vašem souhlasu dle Nařízení o ochraně osobních údajů.  Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Pro tento účel postačí neformální sdělení e-mailem. Zákonnost operací zpracování údajů provedených do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.
Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud nezmizí účel jejich uložení (např. po ukončení zpracování vašeho dotazu). Závazná právní ustanovení - zejména lhůty pro uchovávání - zůstávají nedotčena.

Souhlas s Usercentrics

"""Tyto webové stránky používají technologii souhlasu Usercentrics k získání Vašeho souhlasu s ukládáním určitých souborů cookie na Vašem koncovém zařízení nebo s používáním určitých technologií a k doložení tohoto souhlasu způsobem, který je v souladu s ochranou údajů. Poskytovatelem této technologie je společnost Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 Mnichov, webová stránka: https://usercentrics.com/de/ (dále jen ""Usercentrics"").
Při vstupu na naše webové stránky jsou společnosti Usercentrics předány následující osobní údaje:

•    Váš souhlas (souhlasy) nebo odvolání souhlasu (souhlasů)
•    Vaše IP adresa
•    informace o Vašem prohlížeči
•    informace o Vašem koncovém zařízení
•    čas Vaší návštěvy webových stránek                                                         

Společnost Usercentrics dále ukládá soubor cookie do Vašeho prohlížeče, aby Vám mohla přidělit udělený souhlas nebo jeho odvolání. Takto shromážděné údaje se uchovávají, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, dokud sami nevymažete soubor cookies Usercentrics nebo dokud nezmizí účel jejich uložení. 
Usercentrics slouží k získání zákonem požadovaného souhlasu s používáním určitých technologií. Právním základem je Nařízení o ochraně osobních údajů"""

Zpracování objednávek

S výše uvedeným poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek (SZO). Jedná se o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že poskytovatel zpracovává osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze v souladu s našimi pokyny a v souladu s GDPR.

5. Analytické nástroje a reklama

etracker

Naše webové stránky využívají k analýze údajů o používání služeb společnosti etracker GmbH z německého Hamburku (www.etracker.com). Ve výchozím nastavení soubory cookie pro analýzu webu nepoužíváme. Pokud používáme analytické a optimalizační soubory cookie, získáváme k tomu předem Váš výslovný souhlas. V takovém případě a s Vaším souhlasem budou soubory cookie použity pro statistickou analýzu pokrytí těchto webových stránek, měření úspěšnosti našich online marketingových opatření a také pro testovací postupy, např. pro testování a optimalizaci různých verzí naší online nabídky nebo jejích součástí. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které ukládá internetový prohlížeč do koncového zařízení uživatele. Soubory cookie společnosti etracker neobsahují žádné informace, které by umožnily identifikaci uživatele.
Údaje generované společností etracker jsou zpracovávány a ukládány společností etracker jménem provozovatele těchto webových stránek výhradně v Německu, a proto podléhají přísným německým a evropským zákonům a normám na ochranu údajů. Společnost etracker byla v tomto ohledu nezávisle auditována, certifikována a získala pečeť ePrivacyseal za ochranu údajů.
Zpracování údajů se provádí na základě Nařízení o ochraně osobních údajů (oprávněný zájem). Naším zájmem z hlediska GDPR (oprávněný zájem) je optimalizace naší online nabídky a naší webové prezentace. Protože je pro nás soukromí našich návštěvníků důležité, údaje, které mohou odkazovat na konkrétní osobu, jako je IP adresa, přihlašovací údaje nebo identifikátory zařízení, jsou co nejdříve anonymizovány nebo pseudonymizovány. Tyto údaje nejsou nijak jinak využívány, nejsou spojovány s jinými údaji ani předávány třetím stranám.
Proti výše uvedenému zpracování údajů můžete kdykoli vznést námitku. Námitka nemá žádné nepříznivé důsledky.


Další informace o ochraně údajů ve společnosti etracker naleznete zde.

Uzavření smlouvy o zpracování údajů na zakázku

Se společností etracker jako zpracovatelem je uzavřena smlouva o zpracování údajů o objednávkách a při používání služby etracker jsou plně uplatněny přísné požadavky německých úřadů na ochranu údajů.

Facebook Pixel

Tyto webové stránky používají k měření konverzí pixel akce návštěvníka od společnosti Facebook. Poskytovatelem této služby je společnost Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko. Podle společnosti Facebook jsou však shromážděné údaje předávány také do USA a dalších třetích zemí.
Tímto způsobem lze sledovat chování návštěvníků stránek poté, co byli kliknutím na reklamu na Facebooku přesměrováni na webové stránky poskytovatele. To umožňuje vyhodnocovat účinnost reklam na Facebooku pro statistické účely a účely průzkumu trhu a optimalizovat budoucí reklamní opatření.
Shromážděné údaje jsou pro nás jako provozovatele těchto webových stránek anonymní, nemůžeme z nich vyvozovat žádné závěry o totožnosti uživatelů. Údaje jsou však ukládány a zpracovávány společností Facebook tak, aby bylo možné spojení s příslušným uživatelským profilem a aby společnost Facebook mohla údaje používat pro své vlastní reklamní účely v souladu se zásadami používání údajů na Facebooku. To umožňuje Facebooku zobrazovat reklamy na stránkách Facebooku i mimo Facebook. Toto použití údajů nemůžeme jako provozovatel stránek ovlivnit.
Používání Facebook Pixel je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na účinných reklamních opatřeních včetně sociálních médií. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas (např. souhlas s ukládáním souborů cookie), zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.
Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU. Podrobnosti naleznete zde: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum a https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.
Pokud jsou osobní údaje shromažďovány na našich webových stránkách pomocí zde popsaného nástroje a předávány společnosti Facebook, neseme my a společnost Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko, společnou odpovědnost za toto zpracování údajů (čl. 26 GDPR). Společná odpovědnost je omezena výhradně na shromažďování údajů a jejich předávání společnosti Facebook. Zpracování ze strany společnosti Facebook, které probíhá po předání, není součástí společné odpovědnosti. Povinnosti, které nám společně přísluší, byly stanoveny ve smlouvě o společném zpracování. Text dohody naleznete na adrese: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Podle této dohody jsme odpovědní za poskytování informací o ochraně údajů při používání nástroje Facebook a za implementaci nástroje na našich webových stránkách, která je z hlediska ochrany údajů bezpečná. Společnost Facebook je zodpovědná za zabezpečení údajů v produktech společnosti Facebook. Práva subjektů údajů (např. žádosti o informace) týkající se údajů zpracovávaných společností Facebook můžete uplatnit přímo u společnosti Facebook. Pokud uplatníte práva subjektu údajů u nás, jsme povinni je předat společnosti Facebook.
Další informace o ochraně soukromí najdete v oznámeních společnosti Facebook o ochraně osobních údajů: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.
Funkci remarketingu "Custom Audiences" můžete také deaktivovat v sekci nastavení reklam na adrese https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. K tomu musíte být přihlášeni ke službě Facebook.
Pokud nemáte účet na Facebooku, můžete zakázat reklamu založenou na používání ze strany Facebooku na webových stránkách Evropské interaktivní digitální reklamní aliance: : http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Služby zasílání zpráv

Odesláním úvodní zprávy společnosti SCHAUMANN ČR s.r.o. (dále jen "odesílatel") souhlasíte v souladu s GDPR s tím, aby odesílatel použil Vaše osobní údaje (např. příjmení a jméno, telefonní číslo, ID messengeru, profilový obrázek, zprávy) k přímé komunikaci a ke zpracování údajů, které jsou k tomuto účelu nezbytné, prostřednictvím příslušného zvoleného messengeru. Pro použití této služby je vyžadován existující účet pro zasílání zpráv u příslušného poskytovatele.
Odpovědným poskytovatelem messengeru je společnost WhatsApp, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornie 94025, USA, jejíž zásady ochrany osobních údajů jsou k dispozici na adrese https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy a pro oznámení MessengerPeople GmbH, Herzog-Heinrich-Str. 9, 80336 Mnichov, Německo.

Upozorňujeme, že používání těchto služeb zasílání zpráv může vést k předávání Vašich osobních údajů do třetích zemí mimo EU a EHP, zejména do USA. 

Podle Evropského soudního dvora (Schrems II - C 311/18) neexistuje ve třetích zemích, zejména v USA, odpovídající úroveň ochrany údajů, takže nelze poskytnout vhodné záruky ochrany osobních údajů. Zejména existuje riziko nedostatečné vymahatelnosti práv subjektů údajů a možného nepřiměřeného přístupu státních orgánů. Používáním tohoto komunikačního kanálu dobrovolně souhlasíte s předáváním údajů do třetích zemí, což nelze vyloučit. Bez Vašeho souhlasu s předáváním osobních údajů do třetích zemí nemůžete tento komunikační kanál s námi využívat. 
Svůj souhlas s tímto zpracováním údajů můžete kdykoli svobodně odvolat zadáním "STOP" v příslušném Messengeru.
K poskytování této služby je využívána společnost MessengerPeople GmbH, Herzog-Heinrich-Str. 9, 80336 Mnichov, Německo, jako zpracovatel objednávek a poskytovatel technických služeb odesílatele. Za tímto účelem byla s poskytovatelem služeb uzavřena smlouva o zpracování údajů na zakázku.

Naše stránky sociálních médií

Zpracování dat prostřednictvím sociálních sítí

Spravujeme veřejně přístupné profily na sociálních sítích. Jednotlivé námi používané sociální sítě naleznete níže.

Sociální sítě, jako je Facebook, Twitter atd., mohou obecně komplexně analyzovat vaše uživatelské chování při návštěvě jejich webových stránek nebo webových stránek s integrovaným obsahem sociálních médií (např. tlačítka "To se mi líbí" nebo reklamní bannery). Návštěvou našich prezentací na sociálních sítích se spouští řada operací zpracování, které jsou relevantní pro ochranu údajů. Podrobněji:
Pokud jste přihlášeni ke svému účtu na sociálních sítích a navštívíte naši prezentaci na sociálních sítích, může provozovatel portálu sociálních sítí přiřadit tuto návštěvu k vašemu uživatelskému účtu. Vaše osobní údaje však mohou být za určitých okolností shromažďovány i v případě, že nejste přihlášeni nebo nemáte účet na příslušném portálu sociálních médií. V takovém případě probíhá shromažďování údajů například prostřednictvím souborů cookie, které se ukládají do vašeho koncového zařízení, nebo zaznamenáváním vaší IP adresy.
Pomocí takto shromážděných údajů mohou provozovatelé portálů sociálních médií vytvářet uživatelské profily, do kterých se ukládají Vaše preference a zájmy. Tímto způsobem se vám může zobrazovat reklama založená na zájmech v rámci příslušné sociální sítě i mimo ni. Pokud máte účet na příslušné sociální síti, může se reklama založená na zájmech zobrazovat na všech zařízeních, na kterých jste nebo jste byli přihlášeni.
Upozorňujeme také, že nejsme schopni sledovat všechny postupy zpracování na portálech sociálních médií. V závislosti na poskytovateli proto mohou další postupy zpracování provádět provozovatelé portálů sociálních médií. Podrobnosti naleznete v podmínkách používání a ustanoveních o ochraně údajů příslušných portálů sociálních médií.

Právní základ

Naše přítomnost na sociálních sítích má zajistit co nejkomplexnější prezentaci na internetu. Jedná se o oprávněný zájem ve smyslu GDPR.  Procesy analýzy iniciované sociálními sítěmi mohou být založeny na různých právních důvodech, které musí provozovatelé sociálních sítí uvést (např. souhlas ve smyslu GDPR).

Odpovědná osoba a uplatnění práv

Pokud navštívíte některou z našich stránek sociálních médií (např. Facebook), jsme společně s provozovatelem platformy sociálních médií zodpovědní za operace zpracování údajů, které se během této návštěvy spustí. V zásadě můžete uplatnit svá práva (na informace, opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost údajů a stížnost) jak vůči nám, tak vůči provozovateli příslušného portálu sociálních médií (např. vůči Facebooku).
Upozorňujeme, že navzdory společné odpovědnosti s provozovateli portálů sociálních médií nemáme plný vliv na postupy zpracování údajů na portálech sociálních médií. Naše možnosti jsou do značné míry určeny firemní politikou příslušného poskytovatele.

Doba ukládání

Údaje, které shromažďujeme přímo prostřednictvím sociálních médií, budou z našich systémů vymazány, jakmile pomine účel jejich ukládání, jakmile nás o jejich vymazání požádáte, odvoláte svůj souhlas s jejich ukládáním nebo jakmile pomine účel jejich ukládání. Uložené soubory cookie zůstávají ve Vašem koncovém zařízení, dokud je neodstraníte. Závazná právní ustanovení - zejména lhůty pro uchovávání - zůstávají nedotčena.
Nemáme žádný vliv na dobu uložení vašich údajů, které ukládají provozovatelé sociálních sítí pro své vlastní účely. Podrobné informace získáte přímo od provozovatelů sociálních sítí (např. v jejich zásadách ochrany osobních údajů, viz níže).

Sociální sítě v detailu

YouTube

Máme profil na YouTube. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Podrobnosti o nakládání s Vašimi osobními údaji najdete v zásadách ochrany osobních údajů YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Facebook

Máme profil na Facebooku. Poskytovatelem této služby je společnost Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko. Podle společnosti Facebook jsou shromážděné údaje předávány také do USA a dalších třetích zemí.
Nastavení reklamy si můžete samostatně upravit ve svém uživatelském účtu. Chcete-li tak učinit, klikněte na následující odkaz a přihlaste se: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.
Přenos údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU.
Podrobnosti naleznete zde: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum a https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.
Podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Instagram

Máme profil na Instagramu. Poskytovatelem je společnost Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA.
Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU.
Podrobnosti naleznete zde: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 a https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.
Podrobnosti o nakládání s vašimi osobními údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875.

6. Plugin & Tools

Google Maps

Tento web využívá mapovou službu Google Maps prostřednictvím rozhraní API. Poskytovatelem je společnost Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Chcete-li používat funkce Map Google, je nutné uložit IP adresu. Tyto informace se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Provozovatel těchto stránek nemá na tento přenos dat žádný vliv.

Mapy Google se používají v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a pro snadné nalezení míst, která na webových stránkách uvádíme. To představuje oprávněný zájem ve smyslu GDPR.

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Google Tag Manager

Používáme Google Tag Manager. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Tag Manager je nástroj, který nám umožňuje integrovat sledovací nebo statistické nástroje a další technologie na naše webové stránky. Samotný Google Tag Manager nevytváří uživatelské profily, neukládá soubory cookie a neprovádí žádné nezávislé analýzy. Slouží pouze ke správě a přehrávání nástrojů, které jsou jeho prostřednictvím integrovány. Google Tag Manager však zaznamenává vaši IP adresu, která může být rovněž předána mateřské společnosti Google ve Spojených státech.

Používání nástroje Google Tag Manager se zakládá na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na rychlé a nekomplikované integraci a správě různých nástrojů na svých webových stránkách. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Spotify

Na těchto webových stránkách jsou integrovány funkce hudební služby Spotify. Poskytovatelem je společnost Spotify AB, Birger Jarlsgatan 61, 113 56 Stockholm ve Švédsku. Zásuvné moduly Spotify poznáte podle zeleného loga na těchto webových stránkách. Přehled pluginů Spotify najdete na adrese:https://developer.spotify.com.
Při návštěvě těchto webových stránek tak může být prostřednictvím zásuvného modulu navázáno přímé spojení mezi Vaším prohlížečem a serverem Spotify. Společnost Spotify tak získá informaci o tom, že jste navštívili tuto webovou stránku s Vaší IP adresou. Pokud kliknete na tlačítko Spotify, když jste přihlášeni ke svému účtu Spotify, můžete obsah této webové stránky propojit se svým profilem Spotify. To umožňuje společnosti Spotify spojit Vaši návštěvu této webové stránky s Vaším uživatelským účtem.
Rádi bychom upozornili, že při používání služby Spotify se používají soubory cookie služby Google Analytics, takže údaje o Vašem používání mohou být při používání služby Spotify předány také společnosti Google. Google Analytics je nástroj skupiny Google Group pro analýzu chování uživatelů se sídlem v USA. Za tuto integraci je odpovědná výhradně společnost Spotify. My jako provozovatel webových stránek nemáme na toto zpracování žádný vliv.
Uchovávání a analýza údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na atraktivním akustickém designu svých webových stránek. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TDDDG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. snímání otisků zařízení) ve smyslu TDDDG. Souhlas lze kdykoli odvolat.
Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Spotify: https://www.spotify.com/de/legal/privacy-policy/.

Pokud si nepřejete, aby společnost Spotify mohla spojovat Vaši návštěvu těchto webových stránek s Vaším uživatelským účtem Spotify, odhlaste se ze svého uživatelského účtu Spotify.

YouTube s rozšířenou ochranou dat

Tato webová stránka vkládá videa z webové stránky YouTube. Provozovatelem stránek je společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.
Používáme YouTube v režimu rozšířené ochrany osobních údajů. Podle společnosti YouTube tento režim znamená, že YouTube neukládá žádné informace o návštěvnících těchto webových stránek předtím, než se podívají na video. Poskytování údajů partnerům YouTube však není nutně vyloučeno režimem rozšířené ochrany údajů. Bez ohledu na to, zda video sledujete, tedy YouTube naváže spojení se sítí Google DoubleClick.
Jakmile na těchto webových stránkách spustíte video YouTube, je navázáno spojení se servery YouTube. Tím se server YouTube dozví, které z našich stránek jste navštívili. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožňujete YouTube přiřadit Vaše chování při surfování přímo k Vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením z účtu YouTube.
Kromě toho může YouTube po spuštění videa ukládat různé soubory cookie do Vašeho koncového zařízení nebo používat srovnatelné technologie rozpoznávání (např. otisk zařízení). Tímto způsobem může YouTube získávat informace o návštěvnících těchto webových stránek. Tyto informace slouží mimo jiné ke shromažďování statistik o videích, ke zlepšování uživatelského prostředí a k prevenci pokusů o podvod.
V případě potřeby mohou být po spuštění videa na YouTube spuštěny další procesy zpracování údajů, na které nemáme žádný vliv.
YouTube je používán v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TDDDG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. otisk zařízení) ve smyslu TDDDG. Souhlas lze kdykoli odvolat.
Další informace o ochraně údajů na YouTube naleznete v jejich zásadách ochrany osobních údajů na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=de.
Společnost je certifikována podle „EU-US Data Privacy Framework“ (Rámec ochrany osobních údajů mezi EU a USA) (DPF). DPF je dohoda mezi Evropskou unií a USA, která má zajistit dodržování evropských norem ochrany údajů při jejich zpracování v USA. Každá společnost certifikovaná podle DPF se zavazuje dodržovat tyto standardy ochrany údajů. Další informace získáte u poskytovatele na následujícím odkazu: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.