Telefon E-Mail

Školy zapojené v projektu

04.02.2019
Praktická výuka na Mendelově univerzitě v Brně, kde Dušan Kořínek předává své mnohaleté zkušenosti ve výživě skotu, ale i koní

Projekt Praxe do škol

Budoucí odborníci na výživu a chov hospodářských zvířat mají možnost se blíže seznámit s programy, které jsou v praxi aktuálně používané. Společnost Schaumann se rozhodla nabídnout své know-how a softwarové vybavení studentům. Projekt Praxe do škol má úspěch.
Odborné školy aktuálně trpí kritickým nedostatkem učitelů, a možná i proto se po vzájemné dohodě školy rozhodly přijmout nabídku společnosti Schaumann ČR, s. r. o.,  ke vzájemné spolupráci. Například na Mendelově univerzitě v Brně se stalo běžné, že pro výuku budoucích specialistů na výživu hospodářských zvířat, část hodin odpřednáší a prakticky odučí externí odborníci z firem.

Jedním z nich je Ing. Dušan Kořínek, Ph.D. Snaží se studentům v několika hodinách zpřístupnit optimalizaci krmných dávek v programu Taurinut. Studenti mají možnost se k programu on-line připojit přes internet odkudkoli. Možnost využívat profesionální software je jim poskytnuta zdarma zhruba na rok nebo i déle – podle doby jejich projeveného zájmu.

„Spočteme společně smysluplné a v praxi fungující krmné dávky pro všechny kategorie skotu. První vyučovací hodiny vede odborník firmy Schaumann, dále již pracují studenti pod vedením svých profesorů představil náplň vyučování Dušan Kořínek a dodal, že to není pouze Mendelova univerzita, kde se praxe do škol praktikuje. Program optimalizace krmných dávek Taurinut a program pro management chovu skotu Mooml se prakticky vyučuje také na středních zemědělských školách – tam, kde o tuto službu projeví zájem.

Jak vznikal program

Jak vznikl projekt Praxe do škol, pomocí kterého mají možnost studenti na zemědělských odborných školách pracovat se systémem CNCPS pomocí programu Taurinut? Na otázku, co všechno tomu předcházelo, odpovídá Dušan Kořínek: „Musíme se ale vrátit několik let zpět. Už od roku 2009 jsme začali využívat rozbory objemných krmiv podle systému CNCPS. Hned v roce 2010 bylo logickým krokem rozbory propojit s výpočtem krmných dávek pro skot programem, který pracuje se stejnou normou. Několik let práce s programem KD HD naprogramovaným v Excelu v programovacím jazyku Microsoft Visual Basic.

Autorem myšlenky rozborů i vlastního programu je MVDr. Tomáš Mitrík, Ph.D. Ve své laboratoři Feed Lab postupně během prvních let vytvořil vlastní kalibrační křivky pro přístroj NIR. Kalibrační křivky jsou nejdůležitější součástí pro rychlé stanovení hodnot krmiva pomocí NIR technologie. Je sice možné používat komerční kalibrace, ale ty ve většině případů pochází z jiných zemí, jiných podmínek, a ne vždy odpovídají skutečným krmivům.

Přechod na systém CNCPS při výpočtu krmných dávek, ale i hodnocení krmiv nebyl jednoduchý. Museli jsme se naučit dívat se na krmiva jinak, více podrobněji, pochopit, co znamenají jednotlivé frakce bílkovin i vlákniny. Uvědomit si, že krmiva nefungují jednotlivě, ale ovlivňují nejen přímo trávení, ale i využití dalších krmiv v krmné dávce. Tento systém ale odpovídá nejlépe potřebám zvířat a dával nám odpovědi na otázky a nejasnosti, které jsme si nedovedli do té doby uspokojivě odpovědět. Je logické, že v letech, kdy byla užitkovost dojnic na úrovni pět až šest tisíc kilogramů mléka za laktaci, nebylo příliš složité i s naším původním výpočetním programem a původními rozbory krmiv modelovat fungující krmné dávky. Se stále se zvyšující užitkovostí se mění potřeby dojnic a je nutné pracovat přesněji a snažit se co nejvíce přiblížit reálnému stavu metabolismu vysokoprodukčních zvířat.

Po několika letech jsme si byli jistí, že nastoupená cesta je správná a celý systém rozborů a výpočtu krmných dávek ovládáme jistě. Proto se z původního excelového programu stala internetová aplikace Taurinut. Práce s Taurinutem je přehlednější, vše je na jedné obrazovce, jasné a zřetelné.

Jelikož jsme se setkávali s absolventy zemědělských škol, kteří neměli o novějších metodách práce žádné informace, rozhodli jsme se poskytnout naše znalosti a zkušenosti všem školám, které budou mít zájem,“ říká hlavní otec myšlenky přivést praxi přímo ke studentům Dušan Kořínek.

Hodnocení pedagogů

„S možností využívat program Taurinut jsme nadšeni. Přednosti vidím v tom, že na rozdíl od jiných programů je vše přehledně na jedné stránce vedle sebe. Program je kombinací INRY a Cornellského systému, mohu počítat krmné dávky pro dojná, masná i kombinovaná plemena. Parametry se zadávají dobře, program funguje také off-line a po navázání spojení s internetem se data nahrají. Zhruba osmdesátka studentů, kteří službu využívají v předmětech krmení zvířat, výživa přežvýkavců a ekologická výživa, je spokojena, někteří chtějí licenci prodloužit,“ vyjádřil se Ing. Vladimír Plachý, Ph.D., z katedry mikrobiologie, výživy a dietetiky České zemědělské univerzity v Praze.

Střední zemědělská a střední odborná škola v Poděbradech praktikuje program Praxe do škol již pět let. Odpovědnou osobou je zde Ing. Michaela Znamínková: „Jakýkoli kontakt s praxí je pro naše žáky mnohem přínosnější než prostá teoretická výuka. Využíváme jednak program Taurinut pro výživu, ale také Mooml pro výuku zootechniky. Na školním statku žáci pracují s aplikací také v mobilních telefonech, kam zadávají hmotnosti telat, kondici a další údaje, které mají okamžitě k dispozici. Nemusíme stále dohledávat informace o jednotlivých plemenicích – vše je rychle dostupné on-line. Když slyší výklad od externisty – v tomto případě Ing. Dušana Kořínka, Ph.D., věří mu mnohem víc než nám kantorům,“ komentuje projekt Praxe do škol Ing. Michalela Znamínková.

Autor: Lukáš Prýmas, NCH 2/2019

Střední zemědělská škola Čáslav

Dne 12.1. jsme na naší škole v rámci projektu Praxe do škol uvítali návštěvu specialisty na výživu a krmení hospodářských zvířat a zástupce firmy Schaumann ČR s.r.o. pana ing. Dušana Kořínka, Ph.D.
Pan Kořínek k nám zavítal, aby nás seznámil s moderní technologií výpočtu krmné dávky pro dojnice, která je značně jednodušší a efektivnější, nežli zastaralá metoda tužky a papíru. Představil nám program Taurinut, který vyvinula firma Schaumann ČR s.r.o.. Program je dostupný pro každého uživatele s osobním počítačem s přístupem na internet.
Pro žáky byl program Taurinut obrovskou novinkou a dostali šanci si celou aplikaci vyzkoušet za laskavé odborné asistence pana Kořínka. Po dvou hodinách intenzivní práce žáci sestavili vyváženou krmnou dávku pro vlastní stádo 50 kusů dojnic o průměrné denní užitkovosti 38 litrů mléka na celý měsíc! Součástí výpočtu byly i ekonomické ukazatele produkce mléka v závislosti na složení krmné dávky.
Na konci druhé hodiny projektu zbyl i prostor pro dotazy týkající se témat výživy a krmení hospodářských zvířat.
Firmě Schaumann ČR s.r.o. děkujeme za tuto možnost a těšíme se na další spolupráci!

 

Nik Jelínek, třída 3.B

Střední zemědělská škola Poděbrady

Projektový den 3.A - výživa zvířat.  Ve čtvrtek 3. ročník agro spolu s panem Ing. Kořínkem, prokuristou firmy Schaumann, zkoumali krmné dávky a jejich kvalitu na školním statku. Sestavovali ideální krmnou dávku nebo simulovali činnost bachoru. Děkujeme mnohokrát Dušan Kořínek  za velké nasazení.

Ing. Michaela Znamínková

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Tábor

V prvém pololetí se žáci všech tří tříd třetího ročníku seznámili s výpočtem krmných dávek pomocí programu Taurinut.
Paní profesorka Magda Navrátilová dále pracuje se žáky a kontroluje plnění zadaných úkolů pomocí adminitrátorského přístupu.

Fakulta agrobiologie potravinových a přírodních zdrojů, ktedra mikrobiologie, výživy a dietetiky ČZU Praha

Již druhý rok mají studenti se zaměřením v předmětu Výživa zvířat, Výživa zvířat a nauka o krmivech  a také Výživa zvířat v ekologickém zemědělství ideální možnost vyzkoušet si výpočet krmných dávek pro skot v moderním a uživatelsky příjemném programu Taurinut.
 
Vždy dvě hodiny jsou pod vedením Ing. Dušana Kořínka, Ph.D. a Ing. Vladimíra Plachého , Ph.D. plně věnovány postupu výpočtu, vysvětlení důvodů proč použít konkrétní krmivo, jaký je mezi krmivy rozdíl, jaká praktická omezení jeou běžná.
 
Na konci výuky se vždy celý výpočet zhodnotí a studenti jsou upozorněni na praktické úskalí aplikace kvalitního výpočtu krmné dávky v praxi.

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun

V únoru letošního roku se všichni žáci třetího ročníku seznámili s moderním způsobem výpočtu krmných dávek pro skot. Porgam Taurinut, který pracuje v jakémkoliv internetovém prohlížeči byl pro žáky velmi zajímavý a vydržli dvě vyučovací hodiny i bez přestávky intenzivně pracovat. odborný poradce firmy SCHAUMANN ČR s.r.o. Ing. Petr Sobola a specialista pro skot Ing. Dušan Kořínek, Ph.D. se všm věnovali s maximálním nasazením.
Na konci výuky se zajímali i další zásady ve výživě hospodářských zvířat, mnohé otázky směřovaly i k výživě koní.

Mendelova univerzita v Brně, ústav výživy zvířat a pícninářství

Studenti předmětu Výživa a krmení hospodářských zvířat využili možnosti práce v novém porgamu pro výpočet krmných dávek Taurinut.
Společně s Prof. Zemanem a Ing. Kořínkem se intenzivně věnovali výpočtu i dalším souvisejícím bodům této problematiky.

SOŠ Šumperk

Dne 2. 3. 2022  jsme na naší škole uvítali návštěvu specialisty na výživu a krmení hospodářských zvířat a zástupce firmy Schaumann ČR s.r.o. pana ing. Dušana Kořínka, Ph.D.
Pan Kořínek k nám zavítal, aby nás seznámil s moderní technologií výpočtu krmné dávky pro dojnice, která je značně jednodušší a efektivnější, nežli zastaralá metoda tužky a papíru. Představil nám program Taurinut, který vyvinula firma Schaumann ČR s.r.o. Žáci 3.Z, oboru Agropodnikání, si vyzkoušeli obtíže při výpočtu skutečné krmné dávky pro dojnice, které si sami nadefinovali. Zjistili, že v praxi není tak jednoduché sestavit fungující krmnou dávku při dodržení všech fyziologických omezení, které jim program TAURINUT výborně simuloval.

Ing. Koňarik Jaroslav

SOŠ Šumperk