Telefon E-Mail
Výrobky pro skot

Výrobky pro skot

Výrobky pro skot

Produkty SCHAUMANN Vás podporují ve všech oblastech výživy skotu. Sortiment zahrnuje minerální krmiva, speciální výrobky, energetické doplňky, lizy, mléčné krmné směsi, doplňková krmiva a směsi kyselin. Při krmení dojnic, telat, mladého skotu a býků ve výkrmu je nutné zohlednit určitá specifika v závislosti na fázi produkce u užitkovosti.

Krmné dávky suchostojných krav musí pokrýt nejen potřeby pro záchov a růst plodu. Snížený obsah vápníku v krmné dávce nebo zkrmování kyselých solí připravuje dojnici na vysokou potřebu vápníku na začátku laktace a předchází vzniku mléčné horečky. Množství zkrmované energie musí být sníženo, aby se zabránilo ztučnění krav. Pro zajištění co nejvyššího příjmu krmiva, musí být krmná dávka pro zvířata chutná. Kompenzace vzniklého energetického deficitu na začátku laktace je velkou výzvou. Po otelení se příjem krmiva zvyšuje pomalu, ale potřeba energie a živin nastupuje velmi rychle. Měnící se energetické požadavky dojnic kladou vysoké nároky na sestavení krmné dávky. Aby se játrům na začátku laktace ulevilo, pomáhají doplňky jako propylenglykol, glycerin, živé kvasinky nebo chráněné tuky.

Pro telata je rozhodující podání mleziva v prvních hodinách po porodu. Vysokých hladin imunoglobulinů se docílí podáním kvalitního mleziva starších krav nebo přidáním doplňkových krmiv, která kvalitu mleziva zvýší. Během mléčné fáze odchovu je kladen důraz na vysoké denní přírůstky hmotnosti a zdraví. Z telete se postupně stává přežvýkavec. Včasná nabídka jadrného a objemného krmiva je důležitá pro správný rozvoj bachoru telat.

U vykrmovaných býků by se měl neustále zvyšovat příjem krmiva a zabezpečit vysokou koncentraci energie. Dostatečný přísun bílkovin při zachování optimálního poměru energie / bílkoviny zajišťuje vysoké denní přírůstky hmotnosti. Ve střední části výkrmu se musí přizpůsobit poměr energie a bílkovin růstovému potenciálu zvířat. Se zvyšujícím se příjmem sušiny lze zvýšit množství krmiva a úměrně snížit koncentraci energie v krmivu. Na konci výkrmu se zvyšuje riziko, že vykrmovaní býci ztuční. Krmit by se proto měly krmné dávky s nižší koncentrací energie a vyšší koncentrací bílkovin.