Telefon E-Mail
Grassilage und Maissilage
Výrobky pro silážování a výrobu krmiv

B BONSILAGE FORTE

 • Icon Silážování/výroba krmiv

Silážní přípravek pro trávu, jetelotrávu, vojtěšku s nízkých obsahem sušiny

 • především pro siláže s nižší sušinou
 • aktivně potlačuje klostridie, snižuje dlouhodobě pH-hodnotu
 • pro ekologické hospodaření

Popis

 • výrobek lze používat v ekologické produkci v souladu s nařízením (EU) 2018/848 a nařízením (EU) 2021/1165, kontrolováno/certifikováno AT-BIO-301 
 • silážní přípravek na bázi homofermentativních bakterií mléčného kvašení
 • využití celého spektra uhlovodíků a tím jisté a trvalé snížení pH-hodnoty
 • přímé potlačení klostridií a zabránění druhotnému nežádoucímu kvašení
 • ochrana rostlinných proteinů před nadměrným odbouráváním
 • zrání siláže: 3 týdny

oblast použití: 

 • jílky 18-30 % sušiny
 • ostatní trávy 22-30 % sušiny
 • jetelotráva 25-30 % sušiny
 • vojtěška 25-35 % sušiny