Telefon E-Mail
Grassilage und Maissilage
Výrobky pro silážování a výrobu krmiv

GREENSTAR INTENSIV PLUS

 • Icon Silážování/výroba krmiv

Převážně pro sečení na suchých stanovištích

 • vysoká letní produkce
 • nadprůměrná odolnost vůči zimě
 • vysoká chutnost

Popis

 • směs z jemnolisté kostřavy rákosovité s NUTRIFIBER-technologií, bojínku lučního, srhy laločnaté, jetele lučního a jetele plazivého
 • použití odrůd se středněpozdní a pozdní zralostí umožňuje termínově široké období sklizně bez nepříznivého zestárnutí porostu
 • odrůdy se schopností efektivně využít vodu mohou na sušších stanovištích výborně využít svůj výnosový potenciál
 • vysoký výnos sušiny
 • vynikající obrůst po posečení
 • nadprůměrná odolnost vůči zimě
 • termín výsevu na jaře: od průměrné teploty půdy 10-12°C
 • termín výsevu na podzim: v pozdním létu až do konce srpna