Telefon E-Mail
Grassilage und Maissilage
Výrobky pro silážování a výrobu krmiv

GREENSTAR NACHSAAT WEST/OST

 • Icon Silážování/výroba krmiv

Přísev/nový výsev trvalého travního porostu

 • velmi rychle zarůstá volná místa v porostu
 • vytváří hustý porost
 • vysoká chutnost

Popis

 • směs z tetraploidních a diploidních odrůd jílku vytrvalého se středně pozdním a pozdním stupněm zralosti
 • v porovnání s jinými druhy trav v trvalém travním porostu jílek vytrvalý velmi rychle klíčí a etabluje se
 • vytváří hustý porost
 • obsahuje odrůdy s dobrou perzistencí
 • vysoká chutnost a krmná hodnota
 • rezistence vůči rzi
 • převážně odrůdy vhodné pro rašelinové typy půdy
 • termín výsevu na jaře: před počátkem vegetace
 • termín výsevu na podzim: do poloviny září