Telefon E-Mail
Grassilage und Maissilage
Výrobky pro silážování a výrobu krmiv

GREENSTAR AF1 TETRA

 • Icon Silážování/výroba krmiv

Výnosově bohatá směs pro pěstování na orné půdě jako meziplodina

 • rychlé klíčení a počáteční vývoj
 • určeno pro sečení
 • velmi dobrá efektivita dusíku

Popis

 • směs z tetraploidních odrůd jílku mnohokvětého
 • velmi rychlé klíčení a počáteční vývoj
 • velmi dobrá efektivita dusíku (rostliny přijmou téměř 100 % dodané dávky dusíku)
 • dobrá odolnost vůči rzím
 • při dobrém zásobení živinami vysoká stravitelnost
 • směs je určena k sečení
 • při dobrém zásobení vodou vynikající výnos sušiny
 • termín výsevu: po včas sklizených hlavních plodinách do poloviny září