Telefon E-Mail
Úspěch ve stáji
Výrobky ověřené v praxi Prasata

Monoglyceridy - mastné kyseliny se speciálním účinkem

Monoglyceridy

Použití mastných kyselin se středně dlouhým řetězcem (MCFA) v krmivech se osvědčilo, zejména pro stabilizaci zdraví a užitkovosti v náročných fázích krmení. Dalším vývojem těchto MCFA jsou monoglyceridy (MCM), které dosahují ještě výraznějšího účinku při potlačování růstu bakterií ve střevě. Společnost SCHAUMANN využívá těchto poznatků a začleňuje výhody MCM do svých výrobků.

Monoglyceridy (MCM) inhibují nežádoucí mikroorganismy

Monoglyceridy (MCM) mají široké spektrum účinku a bylo prokázáno, že pomáhají regulovat a potlačovat grampozitivní a gramnegativní bakterie v trávicím traktu zvířat. Narušují ochranný obal (buněčnou membránu) bakterie, metabolické procesy i vlastní obranný systém uvnitř buňky.

Potlačením nežádoucích bakterií se podporuje rozvoj příznivých bakterií ve střevní flóře. MCM úspěšně bojují zejména s grampozitivními bakteriemi, jako jsou klostridie, streptokoky a stafylokoky, které jsou díky své stabilní a silné murinové vrstvě v buněčné stěně velmi odolné a rezistentní.

Monoglyceridy - zvláštní formy mastných kyselin se středně dlouhým řetězcem

Monoglyceridy (MCM) vznikají, když se MCFA esterifikací naváže na glycerol (schéma 1). Účinky jednotlivých MCM lze kontrolovat, a dokonce i posílit cíleným výběrem a kombinací.

Způsob účinku pronikáním do buňky a narušením metabolických procesů

Schéma 2 znázorňuje způsob účinku. Molekula MCM může být díky svým chemicko-fyzikálním vlastnostem snadno absorbována buňkou. Současně zvyšuje propustnost buněčné stěny a mění její strukturu. V buňce pak enzymy přeruší vazbu mezi glycerolem a mastnou kyselinou. Výsledkem je pokles pH-hodnoty, nastupuje inhibiční účinek. Uvolněná mastná kyselina nyní narušuje metabolickou rovnováhu i DNA buňky. Patogenní bakterie si mohou jen stěží zachovat schopnost vývoje, protože MCM narušují celou řadu příslušných mechanismů.

Výhody MCM spočívají v jejich účinnosti a pozitivních vlastnostech pro zkrmování

MCM jsou bez chuti a zápachu, díky své polaritě jsou emulgovatelné a vykazují vysokou účinnost i v prostředí s neutrálním pH, a to i při nízkých aplikačních dávkách. K omezení růstu zejména grampozitivních bakterií je zapotřebí podstatně menší množství účinné látky. Neutrální zápach vede k tomu, že zvířata krmivo velmi dobře přijímají, příjem krmiva není negativně ovlivněn. To umožňuje větší flexibilitu při aplikaci i v použitém množství.

 

 

 

Mastné kyseliny se středně dlouhým řetězcem a monoglyceridy (MCM)
Schéma 1: Schématické znázornění molekuly mastné kyseliny se středně dlouhým řetězcem (MCFA) a jejího monoglyceridu (MCM)
Monoglyceridy a škodlivé buňky
Schéma 2: Schématické znázornění účinku monoglyceridů (MCM)