Telefon E-Mail
Úspěch ve stáji
Výrobky ověřené v praxi Prasata

MiZi snižuje výskyt průjmu u odstavených selat

Ferkel

MiZi prokázalo v různých studiích svou účinnost proti průjmu u odstavených selat. SCHAUMANN-účinná látka z mikronizovaného oxidu zinečnatého (ZnO) poskytuje bezpečnost v kritické fázi odstavu a pomáhá snižovat ztráty na užitkovosti. Ve srovnání s běžným ZnO je inhibiční účinek MiZi na E. coli vyšší. Zejména v dávkování, které povoluje krmivářská legislativa, MiZi jednoznačně přesvědčilo.

Již při dávkování 125 ppm bylo docíleno snížení E. coli srovnatelné účinku 2 000 ppm konvenčního ZnO (graf 1).

MiZi byl přesvědčivý i v praktických testech. Testované skupině byl do kompletního krmiva přidán MiZi (120 mg Zn/kg kompletního krmiva). Zatímco v této skupině měla průjem pouze 3 selata denně, v kontrolní skupině (s konvenčním ZnO) mělo průjem až 24 ze 100 selat (graf 2).

Při téměř stejném příjmu krmiva dosáhla selata ve skupině s MiZi o cca 25 % vyššího denního přírůstku živé hmotnosti, přičemž potřeba krmiva byla přibližně o 20 % nižší ve srovnání s kontrolní skupinou.

 

 

Vliv různého dávkování oxidu zinečnatého
Graf 1: Vliv různého dávkování oxidu zinečnatého (konvenčního nebo MiZi) na relativní hustotu kolonií E. coli po inkubační době 24 hodin
Četnost výskytu průjmů u selat
Graf 2: Četnost výskytu průjmů (počet selat) v prvních 14 dnech po odstavu při použití konvenčního oxidu zinečnatého popř. MiZi (120 mg zinku/kg kompletního krmiva)