Telefon E-Mail
Úspěch ve stáji
Výrobky ověřené v praxi Skot

Pokus: RUMIVITAL zlepšuje stravitelnost travních siláží s vyšším obsahem vlákniny

Kühe am Trog

Základem úspěšného krmení mléčného skotu je objemné krmivo. Povětrnostní podmínky a doba sečení mohou výrazně ovlivnit stravitelnost objemného krmiva. Společnost ISF Schaumann Forschung sledovala vliv inovativní SCHAUMANN-účinné látky RUMIVITAL na stravitelnost NDF a prokázala výrazné zvýšení stravitelnosti travní siláže s vyšším obsahem vlákniny díky RUMIVITAL.

V závislosti na povětrnostních podmínkách a době sečení může sklízená hmota obsahovat zvýšený obsah těžko stravitelných složek buněčných stěn rostlin, jako jsou strukturní uhlovodíky lignin a celulóza. Podíl hodnotného buněčného obsahu se snižuje (schéma 1).

Lepší bachorová fermentace vede k vyšší energetické výtěžnosti krmiva

Pro výživu a krmení to znamená, že bachorové mikroby potřebují delší dobu k rozložení buněčných stěn s výrazně vyšším podílem NDF a ADF. V důsledku toho se snižuje stravitelnost siláže a s ní i energetická výtěžnost objemného krmiva. Komplex účinných látek RUMIVITAL stimuluje odbourávání vlákniny, a tím pozitivně ovlivňuje bachorové bakterie a bachorovou fermentaci.

Sledování: Provádí se inkubace travních siláží o různé kvalitě

ISF Schaumann Forschung ověřoval vliv přípravku RUMIVITAL na stravitelnost NDF v silážích po 30 hodinách. Dvě travní siláže různé kvality byly inkubovány s a bez RUMIVITAL, porovnávala se stravitelnost NDF po 30 hodinách (tabulka 1).

Ve výsledku se ukázalo, že vzorky siláží ošetřené RUMIVITAL vykazovaly výrazně lepší stravitelnost vlákniny. Z čísel jasně vyplývá, že stravitelnost NDF siláží s vyšším obsahem vlákniny se zvýšila až o 6 % (graf 1).

Vliv lepšího trávení vlákniny na hospodárnost

Výsledkem lepšího trávení vlákniny (stravitelnost NDF) je vyšší příjem sušiny, a tím i vyšší příjem energie, což je v literatuře popsáno jako spouštěcí faktor vyšší dojivosti. Zvýšení stravitelnosti NDF o 1 % tak může vést ke zvýšení příjmu sušiny o 0,17 kg, zvýšení dojivosti o 0,23 kg mléka, resp. 0,25 kg 4 % ECM (zdroj: Oba a Allen, 1999).

Závěr: Vysokou mléčnou užitkovost lze zajistit pomocí přípravku RUMIVITAL

RUMIVITAL prokazatelně zvyšuje stravitelnost složek buněčné stěny, využití celkové organické hmoty, energie celkové krmné dávky a účinnost krmiva. Tím se vytváří základ pro vysoký příjem krmiva, pro šetrné využití jadrných krmiv z pohledu bachoru i nákladů a zároveň je umožněno dosažení vysoké mléčné užitkovosti.

 

Správný termín sklizně ovlivňuje pasáž krmiva bachorem
Schéma 1: Správný termín sklizně ovlivňuje pasáž krmiva bachorem
Testované travní siláže vyrobené v roce 2021
Tabulka 2: Testované travní siláže vyrobené v roce 2021
Rumivital významně zlepšuje stravitelnost vlákniny
Graf 1: Rumivital významně podporuje stravitelnost vlákniny