Telefon E-Mail
Úspěch ve stáji
Výrobky ověřené v praxi Skot

Účinná kombinace: BONSILAGE a RUMIVITAL snižují produkci metanu

Luftbild von Gut Hülsenberg

Metan, dobře známý skleníkový plyn, je často spojován se zemědělstvím a zejména s chovem dobytka. Přestože se na celkových emisích skleníkových plynů v Německu podílí pouze 7,4 %, může chov skotu přispět k jejich dalšímu snížení. V současné době probíhá v této oblasti řada výzkumných projektů, přičemž osvědčené koncepty výrobků BONSILAGE a RUMIVITAL společnosti SCHAUMANN již nabízejí perspektivní přínos v podobě zvýšení uhlíkové účinnosti v chovu skotu. Účinek těchto dvou produktů SCHAUMANN byl nyní potvrzen nezávislým institutem na statku Hülsenbergu.

Optimalizace objemných krmiv – vyšší užitkovost, méně metanu

Při odbourávání vlákniny v bachoru vzniká vodík a oxid uhličitý. Protože je vodík pro mikroby toxický, přeměňují ho okamžitě na, pro ně, neškodný metan. Plyn uniká do prostředí při říhání. Krávy jako přežvýkavci musí být zásobeny dostatečným množstvím vlákniny, aby zůstaly zdravé a byla zachována jejich užitkovost. Při praktickém krmení dojnic se proto nezaměřujeme na úplné potlačení tvorby metanu, ale na snížení její intenzity. To znamená snížení množství metanu vytvořeného na 1 kg mléka.

Využít potenciální úsporu objemného krmiva díky BONSILAGE

BONSILAGE-Logo

Efektivita krmení je velmi závislá na výrobě objemného krmiva. Ztráty v celém výrobním řetězci, od pole přes silo až po krmný stůl, mají rovněž vliv na potenciál emisí.

Například nevhodné skladování siláže způsobuje značné emise CO2 v důsledku působení kvasinek, plísní, druhotného zahřívání a likvidace zkažené siláže, aniž by to bylo kompenzováno vyprodukovaným mlékem. To významně negativně dopadá na bilanci CO2 při produkci mléka.

BONSILAGE-silážní přípravky obsahují vhodnou kombinaci homo- a heterofermentativních bakterií mléčného kvašení, které snižují pH-hodnotu travní a kukuřičné hmoty během silážování. Tímto způsobem se účinně potlačuje růst kvasinek a plísní. Zastoupení fermentačních kyselin se posouvá směrem k většímu množství kyseliny octové a dalších žádaných produktů fermentace, jako je propylenglykol. Současně se zvyšuje chutnost a stravitelnost, zatímco se potlačuje druhotná fermentace. Kvalita krmiva pomáhá zvýšit jeho příjem.

RUMIVITAL - konverze krmiva jako hlavní faktor

Logo des SCHAUMANN-Wirkstoffs RUMIVITAL

Čím vyšší je stravitelnost krmné dávky, tím méně je potřeba krmiva na 1 kg mléka. Každý kg krmiva, který se nevyrobí nebo nenakoupí, snižuje uhlíkovou stopu výroby mléka.

Účinná látka RUMIVITAL, produkt z fermentace pevných látek pomocí hub, podporuje fermentační procesy v bachoru, a tím zvyšuje stravitelnost krmiva. Rumivital zvyšuje účinnost krmiva díky lepšímu zpřístupnění buněčných stěn, a tím i lepšímu využití obsahu buněk.

 

 

Společně ještě silnější

Kombinace BONSILAGE a RUMIVITAL minimalizuje ztráty objemného krmiva, snižuje potřebu nakupovat krmiva a zvyšuje stravitelnost celkové produkce. V důsledku toho se snižuje uhlíková stopa na kg mléka.

Certifikovaný úspěšný koncept v praxi

Sledování na pokusném statku Hülsenberg se zaměřilo na posouzení do jaké míry náš koncept výživy a krmení s přípravky BONSILAGE a RUMIVITAL ovlivňuje emise metanu, tj. ekvivalent CO2 na kg mléka. Průměrná užitkovost stáda cca. 220 hülsenberských dojnic byla v hodnoceném období přibližně 38 kg mléka/dojnici a den.

Společnost Control Union Certifications GmbH jako nezávislý institut pro certifikaci a ověřování standardů udržitelnosti provedla v letech 2022 a 2023 komplexní hodnocení na základě údajů ze statku Hülsenberg.

Veškeré údaje o stádu a krmení po dobu 317 dní byly zaznamenány a vyhodnoceny. Společnost Control Union stanovila snížení ekvivalentů CO2 o 13,3 g na kg mléka, což odpovídá celkové úspoře přibližně 32 tun pro celé stádo dojnic během zkoumaného období.

Závěr: Snížení emise skleníkových plynů

Použití osvědčeného konceptu krmení s přípravky BONSILAGE a RUMIVITAL na statku Hülsenberg prokazatelně vedlo ke snížení produkce metanu (CH4/kg ECM) a snížení emisí skleníkových plynů v podniku.