Telefon E-Mail
Erfolg im Stall
Výrobky ověřené v praxi Silážování a výroba krmiv

BONSILAGE FIT G přeměňuje cukry na cenný propylenglykol

Grassilierung

Neošetřené travní siláže bohaté na energii vykazují často vysoký obsah zbytkových cukrů a nízkou aerobní stabilitu. Následkem toho dochází k druhotnému zahřívání siláží a projevům acidóz u krav.

Bakterie mléčného kvašení v BONSILAGE FIT G přeměňují cukry v cenný propylenglykol, zvyšují stabilitu travních siláží a podporují pomocí vytvořené kyseliny octové optimální bachorové prostředí. Výsledky travních siláží 2020 jasně dokládají, že u siláží ošetřených s BONSILAGE FIT G se z cukrů fermentuje více stabilizujících a pro bachor příznivějších kvasných produktů než v případě travních siláží neošetřených (graf 1). 

Více propylenglykolu 

ISF Schaumann Forschung zprostředkoval z analýz travních siláží 2021, které jsou konzervované s BONSILAGE FIT G, průměrný obsah propylenglykolu. Tato hodnota činí 2,7 % v sušině, přičemž se investice do BONSILAGE FIT G několikrát vrátí (schéma 1).
Chovatelé dojnic, kteří zkrmují travní siláže ošetřené s Bonsilage Fit G, hovoří o výrazném lepšení ukazatelů reprodukce stáda. Zvýšená produkce propylenglykolu a pozitivní účinek na zdravotní stav krav byly vědecky doloženy (graf 2).

Měřitelně lepší kondice krav

Při ošetření travní siláže pomocí BONSILAGE FIT G profitují zvířata, kterým se zkrmuje, několikrát. Snižuje se obsah kyseliny mléčné, která je kritická pro zdraví bachoru a zvyšuje se obsah fyziologicky hodnotné kyseliny octové. Kyselina octová má důležitý vliv ve prospěch stability siláží po otevření sila a pozitivně působí na příjem krmiva. Propylenglykol, v průměru vytvořených 2,7 % v sušině, doplňuje v siláži kvasné kyseliny a zlepšuje energetické zásobení krav. To může být velmi důležité z důvodu vysokého podílu kukuřičných siláží v krmných dávkách a přispívat ke zdraví ve stádech dojnic. BONSILAGE FIT G je schopný snížit obsah zbytkového cukru o 30 %. Průkazně klesá riziko překyselení bachoru a zvyšuje se flexibilita při sestavování krmných dávek.  

 

 

 

BONSILAGE FIT G produkuje propylenglykol
Schéma 1: Jedna dóza BONSILAGE FIT G vyprodukuje dva sudy propylenglykolu
Méně ketóz s BONSILAGE FIT G
Graf 2: BONSILAGE FIT G snižuje nebezpečí vzniku ketózy – o 40 % méně ketóz po otelení
Zbytkový cukr a kvasné kyseliny-vývoj
Graf 1: Obsah zbytkového cukru a rozvoj kvasných kyselin s BONSILAGE FIT G v porovnání s neošetřenou travní siláží (výchozí obsah cukrů 19,3 g v sušině)
Účinky BONSILAGE FIT G