Telefon E-Mail
Úspěch ve stáji
Výrobky ověřené v praxi Drůbež

Optimalizované využití bílkovin u brojlerů díky CERAVITAL XP

Broiler

Pro splnění požadavků na šetrný a hospodárný chov zvířat a požadavků vyhlášky o hnojivech je nezbytné optimálně využívat živiny krmiv, zejména bílkoviny. V běžných krmivech rostlinného původu používaných v krmných směsích pro drůbež je však určitý podíl bílkovin uzavřen v buněčných stěnách nebo je na ně vázán. Vzhledem k tomu, že drůbež nemá vlastní enzymy, které by rozkládaly buněčné stěny rostlin, je stravitelnost krmiva, a tím i využití bílkovin, omezené.

CERAVITAL XP zvyšuje stravitelnost bílkovin v krmivech

SCHAUMANN-účinná látka CERAVITAL XP je zaměřena na optimální využití krmiv bohatých na bílkoviny. Tento produkt z fermentace pevných látek velmi účinně podporuje trávení buněk a buněčných zbytků krmiv obsahujících bílkoviny a mobilizuje bílkoviny z buněčných stěn a buněčného obsahu, čímž je zpřístupňuje tělu vlastním enzymům. Tím se v trávicím traktu zpřístupní více bílkovin pro enzymatický rozklad a zvýší se stravitelnost bílkovin v krmivu. V důsledku toho lze část sójového extrahovaného šrotu (SEŠ) v krmné směsi nahradit obilovinami, čímž se sníží obsah dusíkatých látek. To znatelně snižuje náklady na krmivo a také vylučování dusíku zvířaty, což je opět patrné v bilanci toku dusíku. Zároveň je zachována stejná užitkovost zvířat, což bylo jednoznačně prokázáno v krmivářských pokusech. 

Testování CERAVITAL XP na statku Hülsenberg

Pro ověření účinnosti CERAVITAL XP na zlepšení využití bílkovin provedl ISF Schaumann-výzkum na statku Hülsenberg tři krmivářské pokusy s brojlery. Za tímto účelem byl proveden dvoufázový výkrm po dobu 35 dnů a zvířata byla rozdělena do tří skupin. Krmné směsi se v jednotlivých skupinách lišily obsahem N-látek. Jak je uvedeno v tabulce 1, první skupina dostávala standardní krmnou směs s normálním obsahem N-látek (23 % ve starteru a 21 % ve fázi růstu). Druhá skupina naopak dostávala krmnou směs, jejíž obsah N-látek byl v obou fázích snížen o 1,5 %. Snížení N-látek bylo dosaženo nahrazením 4,5 % sójového extrahovaného šrotu zrnovou kukuřicí. Esenciální aminokyseliny doplněny nebyly. Třetí skupina byla krmena stejnou krmnou směsí jako druhá skupina, ovšem s tím rozdílem, že krmná směs obsahovala také CERAVITAL XP.

Konstantní užitkovost při použití účinné látky CERAVITAL XP

Snížení N-látek vedlo k výraznému poklesu užitkovosti během 35denního výkrmu ve srovnání s obvyklou směsí (graf 1). Tento negativní vliv byl kompenzován díky použití CERAVITAL XP. Na konci výkrmu nebyly zjištěny žádné významné rozdíly v přírůstku živé hmotnosti mezi první a třetí skupinou, kde byl použit CERAVITAL XP. Podobná situace byla i u konverze krmiva. Snížením obsahu N-látek v krmné směsi se konverze krmiva u druhé skupiny zhoršila téměř o 10 % ve srovnání se skupinou, kde se krmila běžná krmná směs (graf 2). Při použití CERAVITAL XP bylo možné dosáhnout stejné konverze krmiva i přes nižší přísun dusíkatých látek a aminokyselin. Stejný přírůstek hmotnosti a konverze krmiva při nižším příjmu N-látek ukazuje, že CERAVITAL XP jednoznačně zvyšuje pro zvířata využitelnost bílkovin z krmiva.

Nižší vylučování dusíku díky doplnění CERAVITAL XP

Vyhodnocením získaných dat bylo zjištěno zlepšení stravitelnosti bílkovin v průměru o 4,8 %. Výsledkem bylo, že zvířata ve skupině s CERAVITAL XP vylučovala o 14 % méně dusíku na kg přírůstku živé hmotnosti než zvířata se standardní krmnou směsí (graf 3). Menší množství vyloučeného dusíku má kromě nižšího zatížení životního prostředí také kladný vliv na zdraví zvířat. Na jedné straně zlepšuje nižší tvorba amoniaku kvalitu vzduchu ve stáji a na druhé straně sušší podestýlka pozitivně ovlivňuje zdravotní stav běháků brojlerů.
 

 

 

  

    startovací fáze růstová fáze
krmivo (88 % suš.)   běžná směs snížený obsah NL & CERAVITAL XP běžná směs snížený obsah NL & CERAVITAL XP
sójový ex. šrot (44% NL) % 39,5 35 33 28,5
zrnová kukuřice % 12,5 17 2 6,5
žito % 15 15 30 30
pšenice % 22,1 22,1 25,6 25,6
sójový olej % 5 5 5,5 5,5
ztužený tuk % 2 2 - -
minerální krmivo % 4 4 4 4
obsah živin          
ME MJ 12,2 12,2 12,2 12,1
N-látky % 23 21,5 21 19,5
lysin % 1,45 1,34 1,31 1,2
methionin & cystein % 0,98 0,94 0,91 0,87
Vliv použití CERAVITAL XP na přírůstek živé hmotnosti brojlerů
Graf 1: Vliv použití CERAVITAL XP na přírůstek živé hmotnosti brojlerů
Konverze krmiva brojlerů
Graf 2: Vliv použití CERAVITAL XP na konverzi krmiva brojlerů
Vylučování dusíku brojlery
Graf 3: Vliv použití CERAVITAL XP na vylučování dusíku brojlery