Telefon E-Mail
Úspěch ve stáji
Tipy pro řízení Prasata

MiZi – patentovaný pomocník pro zdravý odchov selat

Ferkel

Nové právní požadavky na omezení používání stopových prvků, jako je zinek a měď, a snaha o minimalizaci používání antibiotik v chovu prasat, a zejména v odchovu selat, představují pro chovatele prasat výzvu.

Zejména v citlivé fázi odstavu jsou selata v důsledku četných změn a souvisejícího stresu velmi náchylná k onemocněním trávicího traktu. Abychom zde mohli poskytnout ideální podporu, je nutná celá řada opatření. Jedním z cenných opatření v rámci výživy je použití SCHAUMANN-účinné látky MiZi.

Patentovaný proces

MiZi se vyrábí patentovaným výrobním postupem vyvinutým společností ISF Schaumann Forschung. "Běžný" zinek se zde zpracovává speciální metodou v excentrickém vibračním mlýně. Výsledkem je jemně pórovitý, porézní, a tedy výrazně zvětšený povrch molekul (schéma 1). Změna struktury částic navíc způsobuje  vnesení energie do molekul zinku a následnou aktivaci částic oxidu zinečnatého. 

Mikronizace a aktivace částic MiZi vede k velmi vysokému inhibičnímu účinku na mikroorganismy (graf 1). 

MiZi - stavební kámen pro bezpečný odchov selat

Praktická testování v odchovu selat na statku Hülsenberg ukázala, že při použití MiZi namísto běžného oxidu zinečnatého bylo dosaženo významného snížení četnosti průjmů (graf 2). Při dávce povolené krmivářským zákonem (125 mg Zn/kg kompletního krmiva) odpovídá účinek MiZi na E.coli přibližně účinku 2 000 mg konvenčního oxidu zinečnatého v kg kompletního krmiva . MiZi tak v rozsahu povoleném krmivářským zákonem účinně podporuje zdraví ve střevě selat, potlačuje průjem způsobený E. coli.

Pozitivní vliv na zdraví zvířat se v neposlední řadě projevuje i na jejich užitkovosti. MiZi kromě optimalizace managementu výživy a krmení přispívá k podpoře a stabilizaci selat po odstavu. Z tohoto důvodu jsou všechny SCHAUMANN-výrobky pro selata vybaveny účinnou látkou MiZi.

 

 

Princip výroby MiZi
Schéma 1: Princip výroby MiZi pomocí mechanické aktivace oxidu zinečnatého
Vliv různých dávek oxidu zinečnatého
Graf 1: Vliv různých dávek oxidu zinečnatého (konvenční nebo MiZi) na relativní hustotu kolonií E. coli po inkubační době 24 hodin
S MiZi výrazně nižší výskyt průjmů
Graf 2: S MiZi významně nižší četnost průjmů v prvních 10 dnech po odstavu (porovnání MiZi s konvenčním oxidem zinečnatým, n=200, 120 mg Zn/kg kompletního krmiva)