Telefon E-Mail
Úspěch ve stáji
Tipy pro řízení Skot

Zdravá a plnohodnotná výživa pro krávy bez tržní produkce mléka a jejich telata

Mutterkuh mit Kalb

Základem obratu chovatelů krav bez tržní produkce mléka je prodej odchovaných telat. Pro rentabilní hospodaření platí zásada: "jedno tele na krávu bez tržní produkce mléka a rok". Pro uskutečnění takového cíle je třeba mít zdravé a plodné stádo. Bez odpovídajícího zásobení energií, bílkovinami, makroprvky a stopovými prvky toho nelze dosáhnout.

Zejména s ohledem na reprodukci sehrávají minerální látky velmi důležitou roli. Poruchy reprodukce a metabolismu, potraty, zaostávání v růstu a zvýšená citlivost k infekcím často poukazují na nedostatečný přísun makroprvků a stopových prvků. Při doplňování minerálních látek je třeba mít na paměti, že kráva zároveň zásobuje nenarozené tele.

Nezapomenout na zásobení stopovými prvky

Během pastevní periody by měla být věnována pozornost především doplnění stopových prvků měď, zinek a selen. Zastávají důležitou roli v látkové výměně a v procesech reprodukce.

Měď

Měď má velký význam pro zdraví paznehtů, tvorbu červeného krevního barviva (hemoglobin) a látkovou výměnu energie. Nedostatek mědi se u dospělých zvířat projevuje v podobě problémů s plodností (předčasná úmrtí embryí, potraty). Další příznaky, které lze pozorovat, jsou olizování předmětů a vznik tzv. měděných brýlí kolem očí. U mladých zvířat se může objevit průjem, svalová slabost a zaostávání v růstu.

Zinek

Zinek je součástí více než 300 enzymů. Představuje proto nepostradatelný stavební kámen pro podporu růstu buněk. Jeho nedostatek se projevuje především poruchami plodnosti, postiženy jsou imunitní funkce a zhoršeno je hojení ran.

Selen

Pokud mají krávy nedostatek selenu, je narušen metabolismus štítné žlázy, imunitní systém a důležité funkce vaječníků (ovárií). Telata mohou trpět poruchami sání a svalovou slabostí. To může vést k problémům se vstáváním a chůzí telat na pastvině. Vypozorovat lze rovněž vyšší vnímavost k infekcím dýchacích cest a střevního traktu. 

 Stanoviště a objemné krmivo – jaké má živiny?

Objemné krmivo pro krávy-matky se skládá především z pastvy a z vyrobené siláže a sena. Objemným krmivem také zvířata získávají každodenní dávku makroprvků a stopových prvků. Obsah stopových prvků je ovlivněn hlavně stanovištěm (hnojení, imise) a stářím porostu. Mladý porost je bohatší na obsah stopových prvků v sušině, než porost starší (tabulka 1). Již po 6 týdnech klesá v porostu obsah mědi, zinku a manganu přibližně o polovinu. Kromě toho může být využitelnost stopových prvků v krmivu omezena určitými antagonistickými vztahy jednotlivých živin (např. molybden, železo a síra).

V takovém případě mohou lizy s obsahem organicky vázaných stopových prvků, jako např. RINDAMIN LICK ATG s Aminotrace-organicky vázanými stopovými prvky, poskytnout účinnou pomoc. Organicky vázané stopové prvky jsou pro zvíře významně lépe využitelné.

SCHAUMANN-lizy zabezpečují minerální výživu pro krávy i telata

V programu SCHAUMANN-lizů (schéma 1) najdete výrobek pro každou skupinu zvířat s odpovídajícím zastoupením minerálních látek a vitamínů. SCHAUMANN-lizy jsou k dispozici v různých velikostech balení a zvířata je velmi dobře přijímají. Pro ekologicky hospodařící podniky je k dispozici řada výrobků DETAMIN MINERAL LICK s různým obsahem stopových prvků, vitamínů a minerálních látek pro bezpečné zásobení zvířat na pastvě i ve stáji. 

 

Obsah stopových prvků v kostřavě luční v závislosti na stáří rostlin
Tabulka 1: Obsah stopových prvků v kostřavě luční v závislosti na stáří rostlin
SCHAUMANN- program lizy
Schéma 1: SCHAUMANN- program lizy