Telefon E-Mail
Úspěch ve stáji
Tipy pro řízení Skot

Výkrm býků - MiMag pro zdravý bachor, klidné a vitální býky

Býci u krmného stolu

Neklid ve stáji a poruchy látkové výměny způsobené bachorovou acidózou mají různé příčiny a ve výkrmu býků představují významný rizikový faktor pro zdraví zvířat a hospodárnost produkce. ISF Schaumann-výzkum představil MiMag, mikronizovaný oxid hořečnatý, inovativní účinnou látku, která je vysoce využitelným zdrojem hořčíku a zároveň má vynikající pufrovací kapacitu.

Při správně sestavené krmné dávce pro býky lze optimálně podpořit zdraví bachoru, klid ve stáji a zdravé paznehty. V tomto ohledu se osvědčilo použití bachorových pufrů, například hydrogenuhličitanu sodného. Především v teplých ročních obdobích a při zařazení vyšší dávky jadrného krmiva stabilizují pufrující látky pH-hodnotu v bachoru. Snižuje se výskyt acidóz, býci více žerou a dochází ke zlepšení zdravotního stavu paznehtů.

Hořčík – pufr, který umí více

Kromě známých uhličitanových pufrů je také oxid hořečnatý díky svým schopnostem zvyšovat pH-hodnotu vhodný jako bachorový pufr. Zatímco je hydrogenuhličitan dobrý standardizovaný pufr, jsou u oxidu hořečnatého velké rozdíly v kvalitě. Efektivita oxidu hořečnatého závisí současně na zdroji a rozpustnosti. Tady přichází ke slovu inovativní Schaumann-účinná látka MiMag – mikronizovaný hořčík.
ISF Schaumann-výzkumu se podařilo v účinné látce MiMag zkombinovat vysoce využitelný zdroj hořčíku s vynikající pufrovací kapacitou. Při speciálním postupu mletí se oxid hořečnatý mikronizuje a aktivuje. Touto cestou vzniká porézní a výrazně zvětšená povrchová vrstva (obr.1). Díky významnému zvětšení povrchové vrstvy se enormně zvyšuje rozpustnost (graf 1) a pufrační schopnost se ve srovnání s tradičním oxidem hořečnatým zvýší 4krát.

Co je typické pro MiMag

Malý pokus názorně vysvětlí pufrační účinky MiMag. Významný pozitivní vliv na pH-hodnotu bude zřejmý, když se právě 3 g oxidu hořečnatého nebo MiMag rozpustí ve 40 ml obyčejného kuchyňského octa. Pomocí pH-testovacích proužků je možné nyní velmi jednoduše na základě změny zbarvení odečíst vliv na pH-hodnotu (obr.2).
MiMag posouvá pH-hodnotu velmi kyselého octa z 2,3 na hodnotu výrazně zásaditou 8,5. Normální oxid hořečnatý dosahuje pouze pH-hodnoty 5 (obr. 2).

Klidní býci díky MiMag

Hořčík není jen hodnotným bachorovým pufrem, plní i mnohé funkce v látkové výměně, především při předávání vzruchů v nervovém systému a při uvolňování svalů. Z tohoto důvodu má hořčík uklidňující účinek. Hořčík přichází do těla převážně přes bachor, a musí být proto k dispozici v rozpustné formě.

MiMag je rozdílný

Díky 8krát vyšší rozpustnosti je pro látkovou výměnu k dispozici významně více hořčíku a býci jsou klidnější, více žerou a klesá riziko zranění. Výsledkem jsou vyšší denní přírůstky, menší ztráty a vitálnější zvířata.
MiMag je obsažen ve výrobcích RINDAMAST UNI a RINDAMAST UNI ASS-CO.

 

 

 

1000násobné zvětšení oxidu hořečnatého a MiMag (mikroskop)
Obrázek 1: 1000x zvětšený oxid hořečnatý a MiMag (mikroskop)
Rozpustnost hořčíku v bachoru při pH-hodnotě 6,0
Graf 1: Rozpustnost hořčíku v bachoru při pH-hodnotě 6,0
Test pH-hodnoty tradičního oxidu hořečnatého ve srovnání s MiMag v roztoku octa
Obrázek 2: Test pH-hodnoty tradičního oxidu hořečnatého ve srovnání s MiMag v roztoku octa