Telefon E-Mail
Úspěch ve stáji
Tipy pro řízení Skot

Také telata trpí tepelným stresem - pomozte těm nejmenším

Wärmebild Kalb im Iglu bei Hitze

Při vysokých teplotách, kdy ani v noci neklesá teplota pod 20 °C, trpí telata tepelným stresem. Platí to především, pokud jsou chována v iglú nebo boudách. Následující postřehy Vám pomohou snížit tepelný stres telat.

Pět pomocných opatření při vysokých teplotách

Postarat se o zastínění

Vzduch se v iglú na slunci extrémně ohřívá. Teploty kolem 50 °C nejsou nijak výjimečné (viz obrázek z termokamery). Podle možnosti umístěte iglú tak, aby minimálně během poledních hodin bylo zastíněné. Alternativou může být zastínění pomocí sítí nebo slunečníků.

Dodržet hygienu napájení

Především v teplých a vlhkých podmínkách se velmi rychle množí mikroorganismy v nápoji a napájecích kyblících. Čištěte kyblíky pravidelně a při systému napájení ad libitum nabízejte častěji čerstvý mléčný nápoj.

Dobře nastlat

Z důvodu chybějící výměny vzduchu stoupá v iglú koncentrace škodlivých plynů. Postarejte se o čistou, suchou podestýlku. Lze tak redukovat škodlivé plyny a ulevit plicím telat.

Vodu nabízet vždy ad libitum

Telata se při vysokých teplotách potí výrazně více. Ztrácejí tak mnoho tekutin. Ztráta tekutin telata oslabuje a zároveň snižuje také jejich růst, neboť: Bez vody není žádný přírůstek! Nabízejte telatům vždy čerstvou vodu.

Vyrovnat ztráty při pocení

Při pocení dochází ke ztrátám minerálních a pufračních látek. Je proto vhodné, dodatečně k vodě, nabídnout telatům elektrolytický nápoj. KALBI-LYT nabízí podporu (schéma 1) pro stabilizaci trávení pomocí elektrolytů, pufračních látek, vitamínů a probiotika.

Dávkou 50 g KALBI-LYT na 1 litr vody aktivně podpoříte Vaše telata proti účinkům tepelného stresu.

KALBI-LYT vyrovnává ztráty při pocení
Schéma 1: KALBI-LYT vyrovnává ztráty při pocení