Telefon E-Mail
Úspěch ve stáji
Tipy pro řízení Skot

Stabilní mléčná užitkovost a tepelný stres

Milchkühe am Futtertisch

Již při teplotách kolem 20℃ nastupuje u dojnic tepelný stres. Následkem je nižší mléčná užitkovost, nižší obsah mléčných složek, zhoršení reprodukce a také zdravotního stavu paznehtů a vemene. Dojnice je potřeba cíleně podpořit správným výběrem komponentů v krmné dávce. 

Léto přináší vysoké teploty, zvýšenou vzdušnou vlhkost a představuje pro dojnice velkou výzvu:

  •  Krmná dávka na krmném stole má sklon k druhotnému zahřívání. Příjem krmiva se snižuje a klesá zásobení živinami a energií (graf 1)
  •  Z důvodu pocení a dýchání s vyplazeným jazykem dochází ke ztrátám pufrujících látek. Stoupá nebezpečí vzniku acidóz.
  •  Somatické buňky v mléce stoupají a mléčná užitkovost a mléčné složky klesají.
  •  Nastupují problémy s paznehty a zhoršuje se reprodukce.

Zabránit druhotnému zahřívání ve směsné krmné dávce 

Druhotné zahřívání vzniká z důvodu přítomnosti kyslíku, který se do směsné krmné dávky dostává během míchání - především při vyšších vnějších teplotách - za podpory složek, jako je cukr a škrob. Kvasinky a plísně způsobují pachové změny, které mají za následek pokles příjmu krmiva. 

Konzervační přípravky SCHAUMASIL 5.0, SILOSTAR TMR PROTECT a SILOSTAR LIQUID zaručují účinnou ochranu před druhotným zahříváním krmné dávky po dobu více než 36 hodin. Testy provedené zkušebním centrem DLG potvrzují vynikající ochranu před druhotným zahříváním (graf 2). Tyto tři SCHAUMANN-výrobky získaly známku kvality DLG jako stabilizátory TMR a PMR.

Stabilizovat pH-hodnotu krve a bachoru

Při zesíleném dýchání se snižuje obsah CO2 v krvi. Kráva díky hormonálnímu řízení vylučuje uhličitan, tento stavební kámen pak ovšem chybí k tvorbě hydrogenuhličitanu ve slinách. Doplněním RINDAMIN BP, speciální kombinace pufrujících látek, jako je vysoce využitelný zdroj horčíku MIMAG pro krev a bachor, se acidózám účinně předchází. Dochází také ke stabilizaci mléčných složek (graf 3).

Zlepšit stravitelnost

Účinná látka RUMIVITAL®i podporuje bachorové mikroorganismy při trávení. Výsledkem je zvýšená pasáž krmiva a vysoký příjem krmiva. Zvyšuje se také konverze krmiva. Výtěžnost energie z kukuřičné siláže je při použití RUMIVITAL®i o cca 0,31 MJ NEL/kg sušiny vyšší (graf 4).

Somatické buňky pod kontrolou

Toxiny z krmiv a oxidativní stres velkou měrou zatěžuje látkovou výměnu v játrech dojnice. RINDAVITAL VARIO PROTECT se speciální kombinací vazače toxinů a antioxidativních látek chrání metabolismus a játra před vyšším zatížením, a zajišťuje tak užitkovost i ve stresových situacích. Podporuje zdraví vemene a snižuje riziko zvýšení obsahu somatických buněk v mléce.

Zabezpečit zásobení energií

Velmi vysoké dávky jádra sice zvyšují obsah energie v krmné dávce, zvyšují ale také riziko acidóz a vedou k poklesu tuku v mléce. Nízký obsah tuku v mléce nepoukazuje ovšem nutně na acidózu. Obsah tuku v mléce klesá, protože kráva pro snížení nepotřebného metabolického tepla mobilizuje méně tělesného tuku. Vzniklý nedostatek energie lze pokrýt pomocí SCHAUMANN ENERGY.

Tip pro otelení

Zejména pro krávy, které se telí při vysokých teplotách, je zatížení enormě vysoké. Ztráty elektrolytů a tekutin během porodu se ještě zhoršují pocením. Příjem krmiva při porodu za tepelného stresu je postižen dvojnásobně a krávy jsou vystaveny většímu riziku sklouznutí do acidózy. RINDAVITAL ENERGIETRUNK nahrazuje ztracené elektrolyty, podporuje příjem krmiva díky komplexu živých kvasinek ASS-CO Ferm a zabraňuje vzniku acidózy (schéma 1).

 


 

Příjem krmiva dojnicemi při tepelném stresu
Graf 1: Příjem krmiva dojnicemi při tepelném stresu
SCHAUMANN-stabilizátory nabízí ochranu před druhotným zahříváním více než 36 hodin
Graf 2: SCHAUMANN-stabilizátory nabízí ochranu před druhotným zahříváním více než 36 hodin
RINDAMIN BP stabilizuje mléčné složky
Graf 3: RINDAMIN BP stabilizuje mléčné složky
 RUMIVITAL®i zvyšuje obsah energie
Graf 4: RUMIVITAL®i zvyšuje obsah energie v kukuřičné siláži
RINDAVITAL ENERGIETRUNK  je podpůrný přípravek pro období kolem telení
Schéma 1: RINDAVITAL ENERGIETRUNK je podpůrný přípravek pro období kolem telení