Telefon E-Mail
Úspěch ve stáji
Tipy pro řízení Skot

Míchací krmný vůz – proč je správná údržba a pravidelná kontrola tak důležitá

Futtermischwagen

Dobrá krmná dávka začíná v míchacím krmném voze. V důsledku nedostatečné hygieny krmného vozu může ovšem dojít ke znehodnocení a podstatnému snížení využitelnosti drahých krmiv. Pro optimální používání míchacího krmného vozu je důležitá doba míchání, pravidelná údržba a správná hygiena. Každý den v průběhu roku musí být krmná dávka pro krávy rovnoměrně rozdělena na krmný stůl. Špína a nepořádek v krmném voze nesmí zapříčinit snížení chutnosti a příjmu krmiva. Vysoká zátěž z důvodu každodenního používání způsobuje zašpinění a opotřebení. Proto je obzvláště důležité pravidelně a důkladně krmný vůz kontrolovat.   

Jaké jsou důležité body při pravidelné kontrole?

•    Jsou nože dostatečně ostré?  To je zejména důležité u spodních nožů. Pokud je ostří nožů stále viditelné jsou ještě dost ostré. Tupé nože znamenají vyšší spotřebu paliva a vedou k rychlejšímu opotřebení míchacího šneku. Aby nedošlo k úplné změně řezanky siláže, neměly by být všechny nože vyměněny současně. 
•    Váží váha správně a dostatečně přesně? Jako kontrolní závaží můžeme použít 25 kg pytel, který položíme na okraj vozu. Výsledek by se neměl lišit o více než 10 %.
•    Má míchací krmný vůz dostatečnou velikost pro vaše stádo? Pro rovnoměrné promíchání, je důležité, aby byl zakrytý celý míchací šnek. Čím vyšší tlak je na šnek vyvíjen, tím lépe míchá. Krmný vůz však nesmí být přeplněný, všechny komponenty pak nejsou dostatečně promíchané a navíc může krmivo přepadnout ven přes okraj. Při správném naplnění by mělo pod horním okrajem zůstat přibližně 10 cm volného místa.
•    Fungují ještě magnety? Magnety by měly být pravidelně čištěny a také pomocí železných předmětů zkontrolována jejich funkce. 
•    Jaká je hladina oleje v převodovce? Pokud je v převodovce málo oleje, je třeba jej doplnit. Rovněž je třeba dodržovat intervaly výměny oleje. 
•    Funguje správně kloubová hřídel? Pravidelné mazání zabraňuje poruchám. Je vhodné zkontrolovat také ložiska míchacího vozu. 
•    Je správný tlak vzduchu v pneumatikách? Je vhodné dodržet hodnoty udávané výrobcem krmného vozu. 

Při kontrole je nezbytně nutné dbát na bezpečnost práce!

Lze dodržováním správné hygieny zabránit zaplísnění vozu?

Aby se zabránilo pomnožení plísní, což je zejména důležité u "vlhké" krmné dávky, měl by se krmný vůz pravidelně mýt. Čištění by mělo být prováděno minimálně jednou za čtyři týdny. Před čištěním musí být krmný vůz prázdný a vypnutý. Nejprve se lopatou vyhází hrubé zbytky krmiv. Na vlastní mytí se doporučuje použít vysokotlaký čistič – wapku. S jeho pomocí je možné krmný vůz optimálně umít zevnitř i zvenčí. Čištění je dobrou příležitostí k provedení pravidelné technologické kontroly krmného vozu.

Jak postupovat při plnění krmného vozu?

Při plnění krmného vozu je důležité, aby míchací vůz stál vodorovně. Tak je zajištěno rovnoměrné rozložení  krmiva ve voze.

Pořadí plnění určuje přesnost míchání. Dlouhé a suché krmivo by mělo předcházet krátkému a vlhkému. Komponenty, které je třeba nařezat, by měly přijít do krmného vozu jako první.

Doplňky, které se přidávají ve velmi malých množstvích, jako například vitaminové preparáty, by se neměly do krmného vozu přidávat přímo, jinak nebudou optimálně zamíchány. Lepší je zamíchat je předem do premixu nebo jadrného krmiva. Optimální sušina hotové TMR je 35 až 40 %.

Jakmile jsou všechny komponenty krmné dávky v krmném voze, musí se důkladně promíchat. Doba míchání by se měla pohybovat mezi 5–10 minutami. 

Jak lze zjistit problémy mimo pravidelné kontroly?

Nejen na krmném voze samotném lze rozpoznat problémy s jeho funkcí. Informace o funkčnosti a kvalitě krmného vozu je možné získat i na krmném stole. Krmivo pro dojnice by mělo být rovnoměrně promícháno. Částice krmiva by měly mít délku přibližně 4-6 cm, jinak se zvyšuje selekce krmiva.

První varovné signály jsou patrné i na samotných dojnicích. Pokud krávy vykazují snížený příjem krmiva bez vysvětlitelného důvodu nebo krmivo více přebírají, je třeba krmný vůz i průběh míchání krmiva důkladně zkontrolovat. 

Závěr  

Krmný vůz se podobně jako dojírna používá každý den. Měl by se proto pravidelně čistit a sledovat jeho funkčnost. Čištění by se mělo  uskutečnit minimálně jednou za čtyři týdny. Technologie by se měla zkontrolovat alespoň jednou za rok. Pokud nastanou nevysvětlitelné problémy, vyplatí se krmný vůz prověřovat častěji. Pravidelná a důkladná kontrola může zabránit vysokým nákladům na prostoje a rozhodně stojí za časovou investici.