Telefon E-Mail
Úspěch ve stáji
Tipy pro řízení Skot

Efektivně využít vysoce kvalitní proteinová krmiva a ušetřit náklady na krmení

Kühe am Futtertisch

V plánování krmných dávek pro výživu mléčného skotu je stále určující vysoká cenová hladina bílkovinných krmiv. Od poloviny roku 2020 vykazují ceny řepkového a sójového šrotu nárůst až o 50 % (graf 1). K tomu přichází trvalý tlak na podniky snižovat vstupní množství dusíku. Kombinace vysokých cen a snížení vstupů dusíku vede k otázce, jaké možnosti se pro uspoření a efektivní využití bílkovinných krmiv nabízejí.

Kvalita objemných krmiv

Nejvyšším cílem ve výživě skotu je optimální využití podnikových krmiv. Pouze tímto způsobem může být nákup jadrných krmiv, především bílkovinných, minimalizován. Šetří se nejen náklady za nakoupená krmiva, ale optimalizuje se i bilance toku živin – dusíku a fosforu.

Vhodná péče o travní porost, odpovídající hnojení a správný termín seče jsou důležité parametry pro sklizeň kvalitních trav jako objemných krmiv. Řízený proces silážování hraje rovněž velmi důležitou roli. Silážní přípravky BONSILAGE pomáhají zabezpečit kvalitu bílkovin v silážích (graf 2). Cenný protein zůstává zachován a tvorba nežádoucích nebílkovinných sloučenin dusíku jako čpavek se výrazně snižuje. Toto umožňuje ušetřit při nákupu bílkovinných krmiv jako je řepkový šrot. Dodatečně se zvyšuje užitkovost z objemných krmiv.


Krmná močovina

Použití krmné močoviny může být další možností k ušetření bílkovinných krmiv. Krmná močovina obsahuje dusík, který může být využit bachorovými bakteriemi. Pro vystavění mikrobiálního proteinu musí být v bachoru k dispozici rovněž dostatečné množství energie (např. škrob využitelný v bachoru). Přitom nesmíme zapomenout na riziko acidózy. Z 50 g krmné močoviny je získáno 23 g dusíku, z kterého může být vytvořeno cca 143 g mikrobiálního proteinu. Toto odpovídá řepkovému extrahovanému šrotu v množství cca 400 g. Optimální zkrmovaná dávka močoviny závisí na příjmu krmiva a na podílu proteinu neodbouratelného v bachoru, který je v krmné dávce.


Zohlednit krmivářskou legislativu

Čistá krmná močovina je doplňková látka, a její použití proto podléhá obsáhlým zákonným nařízením. Je vyžadována odpovídající registrace podniku a vedení speciální dokumentace pro používání. Těmto požadavkům je možné se vyhnout, pokud je močovina součástí minerálního nebo doplňkového krmiva. Toto platí pro doplňkové krmivo SCHAUMANN MS DOPLNĚK.


Inovativní účinné látky

Z pohledu bilance toku živin platí: Čím lepší je růst bakterií v bachoru, tím lepší je celková stravitelnost krmné dávky a využití krmiv. Na základě toho SCHAUMANN nabízí v praxi prověřené inovativní účinné látky, které aktivně podporují fermentaci v bachoru a cíleně zlepšují stravitelnost krmné dávky (schéma 1). Platí to především pro vlastní objemná krmiva a nákladná bílkovinná krmiva.
 

 

Vývoj průměrných tržních cen řepkového a sójového šrotu
Graf 1: Vývoj průměrných tržních cen řepkového a sójového šrotu
BONSILAGE PLUS zabraňuje zkáze a odbourávání proteinu
Graf 2: BONSILAGE PLUS zabraňuje zkáze a odbourávání proteinu v travní siláži a chrání cennou čistou bílkovinu
Inovativní SCHAUMANN-účinné látky pozitivně ovlivňují bilanci toku živin
Schéma 1: Inovativní SCHAUMANN-účinné látky pozitivně ovlivňují bilanci toku živin