Telefon E-Mail
úspěch ve stáji
Tipy pro řízení Hygiena a konzervace

Bezpečná konzervace obilovin pomocí efektivních směsí kyselin

Obilí

Na obilovinách je přirozeně přítomno velké množství mikroorganismů. Bakterie, kvasinky a plísně ohrožují kvalitu obilí. Při zvýšeném obsahu vlhkosti během žní se mohou mikroorganismy neúměrně rozmnožovat. Jejich látková výměna zvyšuje obsah vlhkosti a teplotu uskladněných obilovin. Toto urychluje mikrobiologickou zkázu. Následkem zkrmování mikrobiálně poškozeného obilí je nízká užitkovost až závažná onemocnění zvířat. Pro zabránění těmto negativním jevům se doporučuje konzervace obilovin kyselinami z programu výrobků SCHAUMASIL (schéma 1).

Jistota a užitkovost

 Konzervace obilovin pomocí kyselin sníží zatížení bakteriemi, plísněmi a kvasinkami pod hranici průkaznosti (tabulka 1). Obiloviny zůstávají po delší časový úsek hygienicky nezávadné a hodnotné živiny jsou zachovány. Z důvodu vyšší chutnosti a stimulace trávicích enzymů se při zkrmování obilí konzervovaného pomocí kyselin, ve srovnání s obilím usušeným, zvyšuje denní přírůstek.

SCHAUMASIL SUPRA NK – pro obilí a zrnovou kukuřici

Základem SCHAUMASIL SUPRA NK je kyselina propionová odpufrovaná amoniakem. Tato kombinace je léty prověřená a umožňuje spolehlivý a silný konzervační účinek. Současně je SCHAUMASIL SUPRA NK jen málo korozivní. Z důvodu vysoké rychlosti odpařování je bez problémů možné ošetřit nejen obilí a CCM, ale také zrnovou kukuřici. 

SCHAUMASIL EXTRA – také pro ekologické hospodaření

SCHAUMASIL EXTRA spolehlivě zabraňuje pomocí neodpufrované směsi organických kyselin rozvoji kvasinek a plísní v uskladněném obilí, CCM a zrnové kukuřici. Především ekologicky hospodařícím podnikům nabízí možnost uskladnit vlastní obilí hygienicky bezpečně a beze ztrát.
 

 

 

 

SCHAUMASIL zabrání mikrobiální zkáze
Schéma 1: SCHAUMASIL zabrání mikrobiální zkáze obilovin
Přítomnost plísní
Tabulka 1: Přítomnost plísní (CFU/g krmiva) na ječmeni (podle Lindermayer)