Telefon E-Mail
Erfolg im Stall
Tipy pro řízení Silážování a výroba krmiv

Vysoce hodnotné podzimní siláže pomohou ušetřit jadrná krmiva

Herbstsilagen

Podzimní porosty jsou díky bohatému olistění vysoce stravitelné a mají nadprůměrný obsah dusíkatých látek. Nároky na management silážování jsou v důsledku nízkého obsahu cukrů velmi vysoké. Pro získání chutné siláže nesmí dojít ke zvrhnutí siláže z důvodu tvorby vysokého množství kyseliny máselné.

Zlepšit silážní vlastnosti

Silážní přípravky BONSILAGE FORTE a BONSILAGE PLUS významně zlepšují silážní vlastnosti podzimních porostů. Účinkem rychlé a vysoké tvorby kyseliny mléčné se dosahuje v podzimních silážích velmi rychle tzv. kritické pH-hodnoty. Škůdci kvašení, producenti kyseliny máselné, jsou následně potlačeni.

Využití celého spektra uhlovodíků

V případě nízké koncentrace cukrů v rostlinnách je velmi důležité, aby použité bakterie mléčného kvašení mohly zpracovat velkou část vodorozpustných uhlovodíků. Především při obsahu sušiny nižším než 30 % využívají efektivně bakterie mléčného kvašení v přípravku BONSILAGE FORTE tzv. rezervní uhlovodíky a aktivně potlačují rozmnožování klostridií. Přispívají tak k rychlému poklesu pH-hodnoty a k stabilnímu prokvašení siláže.

Zdravá zvířata a nízké náklady na krmiva

Použití přípravků BONSILAGE v podzimních silážích se vyplatí třikrát. Nastavení optimálního řízení silážního procesu podle výchozího materiálu potlačuje tvorbu kyseliny máselné, podporuje produkci kyseliny mléčné, a zabraňuje tak odbourávání bílkovin v podzimních silážích s nižším obsahem sušiny.
Výsledkem jsou chutné siláže, ze kterých krávy přijímají vyšší množství živin. Množství nakupovaných bílkovinných krmiv lze snížit.  
 

Podzimní porosty
Tabulka 1: Podzimní porosty mají vysokou krmnou hodnotu ale špatné silážní vlastnosti
Siláže ošetřené pomocí BONSILAGE zůstávají v optimální oblasti pH-hodnoty
Graf 1: Siláže ošetřené pomocí BONSILAGE zůstávají v optimální oblasti pH-hodnoty
Chutné siláže z podzimních sečí
Tabulka 2: BONSILAGE FORTE – chutné siláže z podzimních sečí
BONSILAGE-přípravky vhodné pro silážování podzimních sečí
BONSILAGE-přípravky vhodné pro silážování podzimních sečí