Telefon E-Mail
Erfolg im Stall
Tipy pro řízení Silážování a výroba krmiv

Tipy pro úspěšné silážování kukuřice

Trecker mit Mais

Termín sklizně

Optimální termín sklizně je dosažen po ukončení ukládání škrobu v zrnu. Obsah sušiny celé rostliny by měl být mezi 29 a 34 %. Obsah sušiny zrna by měl být 56 až 60 %. Model pracující s celkovou sumu tepla nabízí dobrou možnost pro odhad zralosti porostu kukuřice. Pro určení zralosti jsou důležité informace týkající se odrůdy, termínu výsevu, půdního druhu, využitelného množství vody v půdě a klimatických dat jako teplota, množství srážek a globální záření. Postup dozrávání aktuální kukuřičné odrůdy je v prognóze zohledněn.

Výška strniště

Optimální výška strniště pro zachování odpovídajících hygienických podmínek při silážování je cca 30 cm. Má rozhodující vliv na kontaminaci kukuřičné siláže kvasinkami a plísněmi. Ve spodních částech stébel se nachází celá řada škůdců kvašení. K tomu ještě stoupá obsah vlákniny ve spodních částech rostliny a obsah energie klesá (graf 1).

Délka řezanky

Vhodná teoretická délka řezu činí 10 mm. Je předpokladem pro správné udusání, lepší využití prostoru sila a nízké ztráty. V zásadě platí: čím sušší je silážovaná hmota, tím kratší má být řezanka.

Správný silážní přípravek

Vedle základních ukazatelů procesu silážování podporují BONSILAGE-silážní přípravky fermentaci v různých směrech účinku (schéma 1). Výběr přípravku se řídí individuálními požadavky zemědělských podniků.

Udusání a zakrytí

Přístup kyslíku způsobuje druhotné zahřívání, jehož následkem dochází ke ztrátám energie a sušiny. Čím lépe jsou siláže udusány, tím méně vzdušného kyslíku může během odběru hmoty do sila proniknout.
Ihned po ukončení dusání, musí být silo pečlivě uzavřeno: strečová fólie, hlavní vzduchotěsná fólie, krycí síť (zatížení a ochrana před poškozením), zátěžové vaky (zatížení a vzduchotěsná bariéra), fólie pro boky sila (utěsnění stěn) (schéma 2).
Tip: Kromě síly silážní fólie jsou důležité kvalitativní ukazatele jako vzduchotěsnost, elasticita, odolnost vůči UV-záření a kyselinám.

Odebírání hmoty ze sila

Aby nedocházelo ke vzniku druhotného zahřívání, měl by být minimální odběr hmoty ze sila 10 – 15 cm za den. Technika při odebírání hmoty by neměla v zásadě narušit celistvost plochy, ale zachovat ji hladkou, aby do sila nevnikal kyslík a hmota se nezahřívala.
 

 

 

Kontaminace kvasinkami a obsah živin v kukuřičném stéblu
Graf 1: Kontaminace kvasinkami a obsah živin ve spodní části stébla kukuřičné rostliny
BONSILAGE-silážní přípravky pro optimální výsledek silážování
Schéma 1: Silážní přípravky BONSILAGE pro optimální výsledek silážování
Příklad správného zakrytí sila
Schéma 2: Příklad správného zakrytí sila
Management silážování – základní údaje pro kukuřičnou siláž
Management silážování – základní údaje pro kukuřičnou siláž