Telefon E-Mail
Erfolg im Stall
Tipy pro řízení Silážování a výroba krmiv

Nedostatek krmiv - siláž ze zeleného žita a GPS

GPS-Ernte

Při nedostatku krmiv využívají mnozí zemědělci ke krmení porosty obilovin. Jsou dvě možnosti: využití krmného žita se sklizní od poloviny do konce dubna nebo siláže z celých rostlin obilovin – GPS, které se sklízí 14 – 21 dní před plnou zralostí. Pro výrobu stabilní a živinově hodnotné siláže je základem průběh kvasného procesu.

Krmné žito nebo GPS?

Rozhodující je, co potřebujeme do krmné dávky. Krmné žito, které bylo před počátkem vegetace odpovídajícím způsobem hnojeno a sklizeno mladé, je bohatší na obsah proteinu a hodí se pro výrobu bílkovinných siláží.
Pokud potřebujeme do krmné dávky doplnit škrob, měli bychom využít siláže z obilovin sklízených později – GPS (tabulka 1).

Rozhoduje obsah cukrů

Stejně rychle jak v rostlině stoupá podíl vlákniny, tak rychle klesá obsah dusíkatých látek. Graf 1 představuje názorně na příkladu porostu žita, že během tří dnů může být vhodný termín pro sklizeň minulostí. Hrozí nepříznivé podmínky pro kvašení s vysokým obsahem vlákniny a nízkým obsahem zkvasitelných cukrů.

Dosažení optimální pH-hodnoty

Hmota s nízkým obsahem sušiny a nedostatkem cukrů inklinuje k vyšším hodnotám pH. Ve spojení s mírně zvýšeným obsahem popelovin může docházet k máselnému kvašení. Díky využití silážního přípravku BONSILAGE FORTE vykazují siláže výrazné snížení pH-hodnoty (graf 2).

Tip pro sklizeň: Osvědčil se pokos na řádky. Obracení zvyšuje nebezpečí zanesení hlíny do hmoty. Délka řezanky u siláží z krmného žita by měla být delší (+/- 4 cm). U krátké řezanky stoupá nebezpečí narušení soudržnosti hmoty v sile, silo by nemělo být proto příliš vysoké, ale spíše delší.

Méně kvasinek a plísní

Výzvou u GPS je zvýšení stability otevřeného silážního žlabu. BONSILAGE SPEED M potlačuje již po 14 dnech silážování pomocí kyseliny octové vývoj škůdců fermentace. V exaktním pokusu na Univerzitě Bonn bylo prokázáno, že přípravek BONSILAGE SPEED M díky rychlé tvorbě 2,1 % kyseliny octové významně potlačuje růst kvasinek a plísní po otevření sila (graf 3).

Tip pro sklizeň: Obsah energie v GPS je možné regulovat pomocí výšky strniště a změnit tak poměr zrna a stébel. Délka řezanky musí být, z důvodu velkého podílu vzduchových kanálků a následné nutnosti hmotu dobře udusat, krátká (+/- 2 cm).
 


 

Siláže z obilovin
Tabulka 1: Siláže z obilovin
Obsah cukrů a vlákniny u žita
Graf 1: Pokles obsahu cukrů a navýšení obsahu vlákniny během tří dnů
Optimální oblast pH-hodnot
Graf 2: Siláže ošetřené pomocí BONSILAGE zůstávají v optimálních pH-hodnotách
Inhibice škůdců kvašení
Graf 3: Aktivní inhibice škodlivých mikroorganismů pomocí BONSILAGE SPEED M
BONSILAGE pro konzervaci obilovin
Tabulka 2: Vhodné BONSILAGE-výrobky pro GPS z obilovin