Telefon E-Mail
Erfolg im Stall
Tipy pro řízení Silážování a výroba krmiv

Management silážování - tipy pro úspěšné silážování pícnin

Zwei Traktoren bei der Grasernte

Kvalitní objemné krmivo je základem úspěšné a hospodárné produkce mléka. Především správné načasování první seče je u siláže z pícnin velmi důležité. Pozdní seč vede ke ztrátám živin, a tím k horší kvalitě siláže. Snižuje se příjem krmiva a klesá dojivost. Společnost SCHAUMANN představuje tipy pro optimální management silážování.

Termín seče a výška strniště

V závislosti na druhovém složení jsou porosty připraveny k sečení přibližně 30-45 dní po dosažení korigovaného součtu teplot 200 ºC. Výška porostu také poskytuje informaci o zralosti pro sečení: 25-40 cm je považováno za vhodné pro sečení. Mezi první a druhou sečí by mělo být maximálně 20-25 dní. S oddalujícím se termínem sečení klesá obsah energie a bílkovin v rostlinném materiálu (graf 1). Zkušenosti z předchozích let ukazují, že druhá seč se často sklízí příliš pozdě. Obsah vlákniny často překračuje horní hranici 240 g vlákniny/kg sušiny.

Optimální výška strniště je alespoň 8 cm. Nižší výnos spojený s vyšším pracovním nastavení strojů je kompenzován výrazně čistší siláží. Následná nářadí (např. obraceče) mohou pracovat také bez znečištění hmoty. Posečené pícniny lépe schnou a lépe se sbírají.

Tip: Po posečení hmotu jednou obraťte. Pokud jsou jednotlivá stébla na řezu hnědá, měla by se změnit výška sečení (výška strniště).

Zavadání a délka polní fáze 

Co nejrychlejší zavadnutí hmoty na 28-35 % sušiny umožňuje optimální zasilážování. Příliš nízká sušina hmoty vede k máselnému kvašení. Příliš vysoká sušina neumožňuje hmotu dobře udusat a dochází ke zkáze. U hmoty o sušině 45-50 % již nelze dosáhnout správného udusání. Polní fáze by měla být kratší než 36 hodin, lépe než 24 hodin, aby se zabránilo ztrátám energie.

Délka řezanky

Optimální délka řezanky je 15-40 mm. To je předpokladem pro správné udusání, lepší využití prostoru sila a nižší ztráty. Obecně platí, že čím vyšší obsah vlákniny a sušiny je ve hmotě, tím kratší má být délka řezanky.

Silážní přípravek

Kromě správného managementu silážování podporují proces fermentace silážní přípravky BONSILAGE (přehled výrobků BONSILAGE). Výběr správného silážního prostředku má velký význam pro zasilážování sklízené hmoty. Tabulka 2 ukazuje pět kroků, které je třeba vzít v úvahu při výběru vhodného silážního aditiva. Ke stanovení obsahu cukru lze použít refraktometr. Podívejte se na naše video níže.

Udusání a zakrytí

Vnikání kyslíku do hmoty vede k druhotnému zahřívání, a tím ke ztrátám energie a sušiny. Čím lépe je siláž udusaná, tím méně vzdušného kyslíku může pronikat do hmoty při odebírání ze sila.
Opatření pro optimální udusání:

  • max. výška dusané vrstvy 15-20 cm 
  • tlak v pneumatikách min. 2 bary
  • žádné zdvojené pneumatiky
  • max. pojezdová rychlost 3-4 km/h
  • od začátku dusat

Ihned po ukončení dusání musí být silo důsledně zakryto: strečová fólie (síla 40-50 μ), hlavní vzduchotěsná fólie (síla 150-250 μ), ochranná síť k zatížení a ochraně před poškozením, zátěžové vaky pro zátížení a jako vzduchotěsná bariéra, fólie na boční stěny.

Tip: Důležitou kvalitativní vlastností silážní fólie je kromě síly také vzduchotěsnost, elasticita, odolnost proti UV záření a kyselinám.

Odebírání hmoty

Technika odebírání by měla co nejméně poškodit plochu odběru a minimalizovat vnikání vzduchu do hmoty v sile.

 

Obsahy živin určující krmnou hodnotu porostu
Graf 1: Se zvýšením obsahu vlákniny klesá obsah živin v travním porostu
Management silážování, rámcová data
Tabulka 1: Management silážování
Výrobky BONSILAGE pro pícniny
Výrobky BONSILAGE pro silážování pícnin
Pět kroků pro výběr vhodného silážního přípravku
Tabulka 2: Pět kroků pro výběr vhodného silážního přípravku
Vhodný silážní přípravek v závislosti na obsahu cukrů a sušiny ve hmotě
Výběr vhodného BONSILAGE-aditiva podle obsahu cukrů a sušiny v silážované hmotě