Telefon E-Mail
Úspěch ve stáji
Tipy pro řízení Drůbež

Nosnice - zabránit tepelnému stresu v létě

Weiße Legehennen

Vysoké venkovní teploty a nedostatečné ochlazení během nočních hodin jsou příčinou propadů v užitkovosti nosnic. Projeví se poklesem snášky, nižší hmotností vajec, bledou barvou žloutku a menší stabilitou skořápky. Tepelnému stresu v letních měsících lze cíleně předcházet.Optimální teplota pro slepice při podlahovém chovu je 18 - 22 °C. Pokud chceme poklesu užitkovosti vlivem tepelného stresu zabránit, měli bychom provést dodatečná opatření.

Přizpůsobit podmínky chovu

 • Přeložte, pokud možno, světelný den na časné ranní hodiny.  
 • Ověřte funkčnost systémů větrání, napájení a krmení.
 • Větrejte v pravidelných intervalech. V případě potřeby použijte dodatečné větráky. 
 • Dbejte na správnou rychlost proudění vzduchu a zvyšte objem vzduchu podle počtu zvířat (0,7 m3 na kg ž. hmot. a den). 
 • Zvlhčením přiváděného vzduchu dosáhnete snížení stájové teploty a současně potlačení prašnosti.
   

Zajistit příjem krmiva a přizpůsobit krmnou dávku

Vysoké letní teploty často způsobují snížení příjmu krmiva a vody. Optimální zásobení živinami se tak může velmi rychle stát problémem.

 • Díky 30-minutovému intervalu osvětlení během nočních hodin navíc mohou nosnice přijímat krmivo a vodu. 
 • Umožněte přístup k napáječkám i během noci.  
 • Zabraňte selektivnímu žraní zvířat. Optimální promíchání a struktura krmiva zabezpečí zásobení důležitými vitamíny, minerálními látkami a stopovými prvky. 
 • Stabilizujte krevní oběh dodatečnými dávkami vitamínu C a vitamínu E.   
 • Dbejte obzvláště na kvalitu a hygienický stav vody. Okyselení napájecí vody se vyplatí právě v letním období.