Telefon E-Mail
inovativní výrobky a účinné látky SCHAUMANN
Inovativní výrobky Skot

SCHAUMANN ENERGY PRO - krmný tuk pro vyšší užitkovost a plodnost

Kuh beim Fressen

SCHAUMANN ENERGY se již léta úspěšně používá jako doplněk energie pro zlepšení zásobení dojnic energií a pro odlehčení bachoru. Účinky spočívají v působení jednotlivých mastných kyselin v látkové výměně krávy. Mastné kyseliny jsou stavební kameny, ze kterých se skládají tuky.

Dvě mastné kyseliny pro větší úspěch

Pro účinky tuku chráněného v bachoru jsou v zásadě rozhodující dvě mastné kyseliny (tabulka 1). Mastná kyselina C16:0 může být zabudována do mléčného tuku přímo a podporuje tak množství mléka a obsah mléčného tuku. Mastná kyselina C18:1 se využívá pro výstavbu tělesné hmoty. Chrání krávu před ketózou a zhoršením plodnosti následkem nedostatku energie. ISF SCHAUMANN Forschung využil nové poznatky a vyvinul výrobek s optimálním poměrem obou těchto mastných kyselin: SCHAUMANN ENERGY PRO.

Podpora tvorby mléčného tuku

Množství mléčného tuku je možné ovlivnit výživou dojnic dvěma způsoby (schéma 1). Velká část mastných kyselin v mléčném tuku se vytváří z kyseliny octové, která vzniká v bachoru při trávení vlákniny. Z tohoto důvodu je pro optimální obsah mléčných složek extrémně důležité dostatečné zásobení vlákninou. Druhým zdrojem stavebních kamenů pro tvorbu mléčného tuku je odbourávání tělesného tuku a tuk z krmiva. Toto platí především pro mastnou kyselinu C16:0, která může být do mléčného tuku zabudována přímo z krmiva. U krav, kterým byl zkrmován SCHAUMANN ENERGY PRO s optimálním podílem C16:0, se v mléce průkazně zvýšilo množství mastných kyselin C16:0 (graf 1). Tím se zvýšil i obsah mléčného tuku.

Použití v praxi

Rozsáhlé testování na statku Hülsenberg jednoznačně potvrdilo účinek SCHAUMANN ENERGY PRO s ohledem na množství mléka a obsah mléčného tuku. Krávy byly z pohledu krmení rozděleny do dvou skupin. Sestavení krmné dávky se lišilo pouze v druhu přidaného tuku: Testovaná skupina dostávala SCHAUMANN ENERGY PRO, kontrolní skupina klasický SCHAUMANN ENERGY. Současně se SCHAUMANN ENERGY PRO zkrmoval po dobu měsíců v referenčních podnicích s cca 2000 krav.

Více mléka a více tuku

V praktických ověřováních bylo zjištěno, že optimální poměr C16:0 ku C18:1 v SCHAUMANN ENERGY PRO přináší zvýšení množství mléka až o 1,6 l/zvíře/den. Obsah tuku stoupal současně o 0,1 %, takže zvýšení množství mléka korigovaného na energii bylo 1,8 kg (graf 2). Stabilizovala se rovněž plodnost, tělesná hmota zvířat a také zdravotní stav.

 

Dvě nejdůležitější mastné kyseliny z mastných kyselin chráněných v bachoru
Tabulka 1: Dvě nejdůležitější mastné kyseliny z mastných kyselin chráněných v bachoru
Vliv krmení na obsah mléčného tuku
Schéma 1: Vliv krmení na obsah mléčného tuku
SCHAUMANN ENERGY PRO mění složení mléčného tuku
Graf 1: SCHAUMANN ENERGY PRO mění složení mléčného tuku
SCHAUMANN ENERGY PRO přesvědčil v praktickém ověřování
Graf 2: SCHAUMANN ENERGY PRO přesvědčil v praktickém ověřování na statku Hülsenberg (údaje pro zvíře a den)