Telefon E-Mail
inovativní výrobky SCHAUMANN
Inovativní výrobky Silážování a výroba krmiv

Silážní přípravky BONSILAGE. Jednička v prodeji i inovacích od roku 2000.

Logo BONSILAGE-Siliermittel

Kvalita objemného krmiva má velký význam pro mléčnou užitkovost, udržitelný zdravotní stav zvířat a efektivní výrobu mléka. Intenzivní výzkumná práce je základem tří skupin výrobků - BONSILAGE BASIC, BONSILAGE SPEED a BONSILAGE FIT. Inovativní silážní přípravky jsou speciálně přizpůsobeny požadavkům zákazníků.

BONSILAGE BASIC. Měřitelně vyšší kvalita krmiva.

Silážní přípravky ze skupiny BONSILAGE BASIC optimalizují fermentační proces a stabilitu siláže, přičemž se zvyšuje kvalita objemného krmiva. Přípravky zvyšují množství bypass proteinu v silážích. Tímto způsobem je možné zdroje proteinů, jako je sójový a řepkový šrot, ušetřit.

BONSILAGE FORTE: pro trávy, jetele, jetelotrávy a vojtěšky s nižším obsahem sušiny
BONSILAGE ALFA: pro vojtěšky, jetele, jetelotrávy a další leguminózy
BONSILAGE PLUS: pro trávy, jetetele, jetelotrávy, zelené žito a GPS > 30 % sušiny
BONSILAGE MAIS: pro kukuřice a GPS
BONSILAGE CCM: pro šrot z kukuřičného zrna a CCM

BONSILAGE SPEED. Měřitelně rychlejší silážování.

Nový, exkluzivní bakteriální kmen Lactobacillus diolivorans zkracuje dobu silážování na dva týdny a zabraňuje aerobní zkáze a druhotnému zahřívání. Aerobně stabilní siláže, bohaté na obsah energie zajišťují vysoký příjem krmiva při jeho rychlém využití.

BONSILAGE SPEED G: krátká doba silážování a vysoká aerobní stabilita siláží travních, jetelových, jetelotravních, vojtěškových i ze zeleného žita
BONSILAGE SPEED M: krátká doba silážování a vysoká aerobní stabilita kukuřičných siláží a GPS

BONSILAGE FIT. Měřitelně lepší zdravotní stav dojnic.

Výrobky BONSILAGE FIT optimalizují energetické vlastnosti siláží a zajišťují vysokou aerobní stabilitu. Onemocnění podmíněná výživou, acidózu a ketózu, lze ovlivnit použitím silážních přípravků BONSILAGE, neboť tvorba propylenglykolu odlehčuje látkové výměně dojnic.

BONSILAGE FIT G: vysoká aerobní stabilita travních siláží bohatých na obsah energie
BONSILAGE FIT M: vysoká aerobní stabilita kukuřičných siláží a GPS