Telefon E-Mail
inovativní výrobky SCHAUMANN
Inovativní výrobky Silážování a výroba krmiv

GREENSTAR STRUKTUR - jemnolistá kostřava rákosovitá: multitalent mezi krmnými travami

Grünland

Travní porosty s jemnolistou kostřavou rákosovitou získávají na důležitosti. Důsledné šlechtění pomohlo dříve nežádoucímu travnímu druhu rozvinout jeho multitalent.

Výborná stravitelnost

Pro trávení vysokoužitkových dojnic je kromě vysoké koncentrace energie důležitý dostatek strukturních uhlovodíků, aby bylo zachováno přežvykování. Stravitelnost a obsah energie se šlechtěním stále zlepšuje. Jemnolistá kostřava rákosovitá ve směsích GREENSTAR STRUKTUR disponuje vysokou stravitelností buněčných stěn, což umožňuje lepší využití energie ze strukturních uhlovodíků. Z důvodu nižších obsahů cukru v porostech jsou obsahy tzv. nestrukturních uhlovodíků (např. cukr) vhodnější pro přežvykování než u odrůd jílků. Krmná hodnota nově vyšlechtěných odrůd významně převyšuje krmné hodnoty starých odrůd kostřavy rákosovité (graf 1).

Vysoká tolerance vůči suchu

Kořeny jemnolisté kostřavy rákosovité mohou růst až do hloubky 100 cm. Na základě hlubokého prokořenění vykazují směsi GREENSTAR STRUKTUR vysokou toleranci vůči suchu. V létě při nízké hladině spodní vody mohou využít vodu z hlubších vrstev půdy (schéma 1). Porost není oslabený a je z tohoto důvodu během roku méně náchylný k zaplevelení.

Vytrvalost

Ve tříletém polním pokusu byly sledovány výnosy a vytrvalost kostřavy rákosovité, bojínku a jílku na půdách písčitých, maršových a rašelinových. Kostřava rákosovitá byla na všech typech půd během praktického testu nejvytrvalejším druhem (graf 2). Po třech letech zaujímala více než 90 % v porostu a měla nejvyšší výnosy sušiny, v průměru 14 t/ha. Vytrvalá kostřava rákosovitá zajišťuje výnosy – i při delší periodě sucha.

Vysoký výnosový potenciál

Dlouholeté pokusy s pěstováním travních směsí dokládají, že směs GREENSTAR STRUKTUR (travní směs s 85 % jemnolisté kostřavy rákosovité) dosahovala v 7-letém průměru nejvyšší výnosy sušiny (graf 3). Především v extrémně suchých letech 2018 a 2019 směsi s jemnolistou kostřavou rákosovitou dalece předčily směsi s jílkem.

Vysoce hodnotné strukturní uhlovodíky, nadprůměrný přísun proteinu a vysoká tolerance vůči suchu dělá během suchého počasí ze směsí GREENSTAR STRUKTUR nenahraditelného pomocníka pro zajištění výživy mléčného skotu.