Telefon E-Mail
inovativní účinné látky SCHAUMANN

RUMIVITAL optimalizuje fermentaci v bachoru

RUMIVITAL

S RUMIVITAL představuje SCHAUMANN inovativní fermentační produkty pro zvýšení přeměny živin v bachoru dojnic. K dispozici jsou dvě varianty: RUMIVITAL pro krmné dávky s převahou trav, RUMIVITAL®i pro krmné dávky s převahou kukuřice. Obě účinné látky stimulují zpřístupnění různých uhlovodíkových frakcí v bachoru, především rostlinných frakcí vlákniny a škrobu. Díky zvýšení bachorové fermentace může být zvýšena přeměna živin a krmivo lépe využito.

Stravitelnost krmné dávky má klíčovou úlohu ve výživě skotu

Optimální výživa a krmení je základem pro úspěšnou produkci mléka. V závislosti na použité kvalitě krmiva může v celé krmné dávce velmi významně kolísat stravitelnost vlákniny. Frakce vlákniny jsou ve srovnání s ostatními živinami méně stravitelné, a tím hůře využitelné.

Zpřístupnění uhlovodíkových frakcí v buněčné stěně

Stavební uhlovodíky - celulóza a hemicelulóza (souhrnně uváděné jako obsah NDF a ADF), které tvoří největší podíl buněčné stěny, mohou být ovšem bachorovými bakteriemi zpřístupněny jen na určitou úroveň. Trávení vlákniny tak sehrává ve výživě klíčovou funkci. RUMIVITAL a RUMIVITAL®i jsou jedinečné komplexy účinných látek bohaté na dusíkaté látky, které se získávají při fermentaci pevných látek s definovanými kmeny hub. Stimulují zpřístupnění a fermentaci rostlinných buněčných stěn v bachoru a současně slouží bachorovým bakteriím jako živná půda.

Jedinečné fermentační produkty podporují bachorovou přeměnu živin

Cílem použití RUMIVITAL a RUMIVITAL®i je podpořit pozitivní vliv na bachorovou fermentaci při odbourávání vlákniny, stavebních látek a frakcí škrobu v krmných dávkách s převahou trav popř. kukuřice. Se zlepšením trávení vlákniny se očekává zvýšení příjmu sušiny a také energie a následně vyšší efektivita krmiv.

RUMIVITAL®i – vyšší užitkovost z krmných dávek bohatých na obsah škrobu

Zatímco RUMIVITAL optimalizuje využití živin v krmných dávkách s vysokým zastoupením trav, RUMIVITAL®i je určen speciálně pro krmné dávky založené na kukuřici, bohaté na obsah škrobu, s nedostatkem struktury a s vysokým podílem nestrukturních uhlovodíků. RUMIVITAL®i stabilizuje pH-hodnotu v bachoru. Na zvětšenou povrchovou plochu struktur buněčných stěn se váže více H+-iontů a zvyšuje se pufrovací kapacita.

Pokusy dokládají efektivnější využití krmiva a zvýšení stravitelnosti

RUMIVITAL prokazatelně zvyšuje stravitelnost součástí buněčných stěn, využití celkové organické hmoty, energii krmné dávky a efektivitu krmiva. Pokusy s RUMIVITAL®i potvrzují stejné účinky u krmných dávek s převahou škrobu. Dodatečně se zvyšuje pufrovací kapacita, takže pH-hodnota v bachoru se opět rychleji stabilizuje.