Telefon E-Mail
inovativní účinné látky SCHAUMANN

PROVITA LE – SCHAUMANN-probiotikum pro telata

Logo PROVITA LE

PROVITA LE je kombinace dvou vysoce účinných kmenů bakterií mléčného kvašení. Potlačuje patogenní organismy a posiluje pozitivní mikroflóru ve střevním traktu telat.

Probiotikum PROVITA LE pocházející z SCHAUMANN-výzkumu a vývoje tvoří ideální kombinace dvou aktivních kultur: Enterococcus faecium a Lactobacillus rhamnosus. I přes rozdílný původ, vzhled, vývoj a pochody látkové výměny se kmeny vzájemně podporují v růstu a pozitivně se doplňují ve svých metabolických aktivitách. Oba kmeny byly izolovány z přirozených zdrojů potravy a rozmnoženy. Nejsou geneticky modifikovány.

 

PROVITA LE posiluje střevní flóru a inhibuje nežádoucí mikroorganismy

 

V počáteční fázi dochází k rozsáhlému pomnožení obou bakteriálních kmenů mléčného kvašení, a tím k rychlému rozšíření po celém povrchu střevní sliznice. Patogenní kmeny jako např. Escherichia coli a koliformní kmeny jsou potlačovány.
Mikrobiologická analýza u telat potvrzuje průkazné zvýšení enterokoků v lačníku (jejunum) na několikanásobek výchozí hodnoty. Tento efekt se projevuje také ve slepém střevě (caecum) a v menší míře v tračníku (colon). Grampozitivní anaerobní mikroorganismy jako např. bifidobakterie a eubakterie jsou mnohonásobně zvýšeny.

 

Lepší zdravotní stav a vyšší užitkovost – vývoj telat je rychlejší a vyrovnanější

 

Díky zařazení PROVITA LE se zvyšuje příjem objemných a jadrných krmiv jak během mléčné výživy, tak během odchovu. Telata rostou zdravě a bezpečně. Celkově je podpořen imunitní status a posíleno zdraví zvířat.
Výsledkem je vyšší úroveň užitkovosti (tabulka 1 a 2, graf 1).

 

PROVITA LE
Tabulka 1: Zlepšení užitkovosti s PROVITA LE - údaje v % ke kontrolní skupině
PROVITA LE
Tabulka 2: Zlepšení užitkovosti s PROVITA LE - údaje v % k negativní popř. pozitivní kontrolní skupině
PROVITA LE
Graf 1: Účinnost PROVITA LE v odchovu telat