Telefon E-Mail
inovativní účinné látky SCHAUMANN

CERAVITAL – fermentační produkt pro prasata, drůbež a telata

Logo CERAVITAL

Fermentační produkt CERAVITAL vzniká při fermentaci pevných látek a používá se cíleně v SCHAUMANN-krmivech pro monogastry a telata. Působením CERAVITAL se zlepšuje přístupnost frakcí neškrobnatých polysacharidů obsažených v krmných směsích, a zvyšuje se tak stravitelnost živin.

Naše domácí druhy obilovin obsahují větší množství neškrobnatých polysacharidů. Tyto uhlovodíky jsou monogastři schopni strávit jen v omezeném rozsahu. Účinkem CERAVITAL se frakce neškrobnatých uhlovodíků v krmných směsích stávají lépe přístupnými.

Účinky CERAVITAL

 • stabilizace žaludečně-střevního systému
 • vynikající biologická využitelnost vitamínů, aminokyselin, nukleotidů, minerálních látek
 • snadno využitelné živné médium pro střevní bakterie
 • podpora žaludeční a střevní flóry a tím také zdraví ve střevě
 • zvýšená stravitelnost krmiva
 • zlepšení přeměny frakcí neškrobnatých polysacharidů na mastné kyseliny s krátkým řetězcem a získání dodatečné energie
 • zvýšená pasáž krmiva
   

 Výsledek

 •  vyšší denní přírůstky
 •  lepší konverze krmiva
 •  vyšší vitalita a lepší zdravotní stav
 •  vyšší rentabilita
 •  efektivní využití krmiv pro vyšší užitkovost
 • vyšší příjem krmiva
   

Svou vynikající účinnost rozvíjí CERAVITAL především v krmných směsích s vysokým zastoupením pšenice, žita, výpalků a rovněž ve výživě mladých zvířat, která nemají ještě plnohodnotně vyvinutý trávicí trakt.