Telefon E-Mail
inovativní účinné látky SCHAUMANN

CERAGEL vyvazuje toxiny a zvyšuje užitkovost

Logo CERAGEL

Mykotoxiny představují pro chov prasat velkou výzvu. Především proto, že dva nejčastější mykotoxiny, deoxynivalenol (DON) a zearalenon (ZEA), přítomné v krmivu ve velmi malých množstvích, mohou způsobit během delšího časového úseku chronické projevy otravy. Chronické mykotoxinové otravy se většinou neprojevují symptomy typickými pro toxiny, dochází ovšem ke snížení schopnosti zvířat podávat užitkovost. 
Sledování na Christian-Albrechts-Universität v Kielu (CAU) ukázala, že CERAGEL je schopen, jak DON tak ZEA za podmínek, které v tenkém střevě panují, efektivně vázat (graf 1). 

 

Základem nové Schaumann-účinné látky CERAGEL je hnědá řasa, chaluha - Ascophyllum nodosum. Ve své původní podobě ovšem své hodnotné látky jen tak neprozrazuje. Hnědou chaluhu je nutné nejprve pomocí speciálního postupu zpracovat a následně pro použití v minerálním krmivu usušit (schéma 1).
Ve zpřístupněné formě – jako CERAGEL – mohou různé obsažené látky rozvinout své účinky v těle zvířete v celé své šíři (schéma 2).

 

CERAGEL zvyšuje užitkovost

Vliv CERAGEL na užitkovost byl testován na statku Hülsenberg na celkem 200 odstavených selatech. Skupina 100 selat, která dostávala krmivo obohacené o CERAGEL, průběžně vykazovala vyšší denní přírůstky (graf 2). Zvláště výrazný se jeví efekt CERAGEL na stabilitu trávení selat v prvních dvou týdnech po odstavu: toto období je často poznamenáno průjmem a nedostatečným příjmem krmiva. Ve skupině, která dostávala CERAGEL, dosahovala selata v průměru o 20 g vyšší denní přírůstky. Konverze krmiva (kg krmiva/ kg přírůstku) byla výrazně nižší (graf 2). Oba tyto parametry ukazují, že tato selata v prvních dvou týdnech po odstavu významně lépe prospívala.
Ve spolupráci s CAU se testoval účinek CERAGEL u prasat ve výkrmu (graf 3). Naskladněno bylo 144 prasat o hmotnosti cca 30 kg a rozděleno na dvě skupiny. Krmení skupin se lišilo pouze v přídavku CERAGEL. Během 12-týdenní fáze výkrmu nevykazovalo žádné zvíře symptomy onemocnění. Díky CERAGEL se podařilo ještě o 2,65 % zvýšit už tak vysoký průměrný denní přírůstek, z 1055 g na 1083 g. 

 

CERAGEL vyvazuje mykotoxiny
Graf 1: CERAGEL má vysokou schopnost vyvázat mykotoxiny
Vznik CERAGEL
Schéma 1: Od hnědé řasy k hotovému produktu: vznik CERAGEL
Účinné látky a účinky CERAGEL
Schéma 2: Účinné látky a účinky CERAGEL
CERAGEL efektivně podporuje odstavená selata
Graf 2: CERAGEL efektivně podporuje odstavená selata
CERAGEL zvyšuje denní přírůstky
Graf 3: Vysoké přírůstky ve výkrmu: CERAGEL dále zvyšuje denní přírůstky