Telefon E-Mail
inovativní účinné látky SCHAUMANN

BONVITAL – probiotický krmný doplněk pro prasata a drůbež

Logo BONVITAL

BONVITAL je probiotickou alternativou z SCHAUMANN-výzkumu pro zabezpečení užitkovosti ve výkrmu drůbeže a v chovech prasat – od prasnice přes sele až po výkrm.

BONVITAL se skládá z živých kmenů bakterií mléčného kvašení, které vytváří ve střevech prasat a drůbeže ochranný biologický štít. Probiotické bakterie mění aktivně, přirozeným způsobem střevní flóru zvířat.

BONVITAL má pro zdraví mnoho výhod:

  • tvorba mastných kyselin s krátkým řetězcem mění prostředí ve střevech
  • hodnota pH ve střevech klesá a střevní prostředí je pozitivně ovlivněno
  • stimulován je lokální imunitní systém ve střevě 
  • zlepšuje se absorpční kapacita
  • střevní sliznice je pozitivně ovlivněna
  • patogenní kmeny jsou potlačovány a jejich přichycení na střevní sliznici je znemožněno

Pozitivní účinek probiotických bakterií se projeví, pokud jsou ve střevě přítomny v dostatečném množství – zásobení probiotickými účinnými látkami musí být proto pravidelné.

Ověřená a potvrzená kvalita

BONVITAL je registrován pro používání v EU, bakteriální kmeny jsou mikrobiologicky přesně definovány a garantována je vysoká stabilita a účinnost. Základem pro povolení BONVITAL jsou mimo jiné výsledky účinnosti z exaktních pokusů v nezávislých institucích. Sledují se také fyzikálně-chemické vlastnosti jako stabilita při míchání a skladování. Prověřuje se rovněž absolutní nezávadnost probiotických mikroorganismů pro člověka, zvířata a životní prostředí.
 

 

 

BONVITAL
Zlepšení užitkovosti v odchovu selat

BONVITAL ve výživě selat vede k zabezpečení zdravých a dobře rostoucích selat. Zvýšená vitalita a příznivá konverze krmiva zlepšuje efektivitu v odchovu a nabízí optimální základ pro následné pozitivní výsledky ve výkrmu prasat.

BONVITAL
Vliv BONVITAL na ztráty hmotnosti prasnic při 28-denní době kojení

BONVITAL účinkuje především pozitivně na vývoj hmotnosti prasnic. Ztráta živé hmotnosti prasnic během laktace je na odstavené sele nižší než u prasnic, které žádný BONVITAL nedostávaly.

BONVITAL
Vliv BONVITAL na denní přírůstek (g/den)

Při použití BONVITAL ve výkrmu prasat stojí v popředí zlepšení ukazatelů výkrmnosti. BONVITAL zvyšuje denní přírůstky a současně ovlivňuje spotřebu krmiva na kg přírůstku.

BONVITAL
Vyšší konečná hmotnost a lepší využití krmiva s BONVITAL ve výkrmu drůbeže

Ve výkrmu kuřat byl prokázán kladný vliv BONVITAL na zdraví ve střevě. Kromě vyššího příjmu krmiva byla zvýšena u zvířat vitalita a růst. Lepší růst a efektivnější využití krmiva pozitivně ovlivňuje hospodárnost.