Telefon E-Mail
inovativní výrobky SCHAUMANN
Inovativní výrobky Hygiena a konzervace

Hygienické přípravky PROFISTREU LB a PROFIDRY LB s aktivními ochrannými kulturami

Hygienepulver

Použití hygienických prášků k ošetření stájových podlah v chovech prasat a drůbeže optimalizuje výsledky pravidelného čištění a dezinfekce. Především v porodnách selat je hygienický stav velmi důležitý. Hygienické prášky PROFISTREU LB a PROFIDRY LB jsou vybaveny aktivními ochrannými kulturami a zlepšují stájové prostředí.

Vysoká schopnost přípravků PROFISTREU LB a PROFIDRY LB vázat vodu pomáhá vysušovat podlahy, které jsou tak méně kluzké a pro pohyb zvířat bezpečnější (graf 1). Zvyšuje se jistota zvířat při chůzi a snižuje se riziko zranění selat (např. odřeniny kůže). Zabrání se tak možnému vstupu streptokoků a jiných původců onemocnění do těla zvířat. Použití PROFISTREU LB a PROFIDRY LB urychluje rovněž oschnutí selat po narození.

Silnější ochrana proti infekci

Nové přípravky PROFISTREU LB a PROFIDRY LB obsahují probiotické ochranné kultury s antimikrobioálním účinkem. Na povrchových vrstvách vytváří aktivní ochranný systém a inhibují růst patogenních kmenů. Výsledkem je snížení mikrobiálního tlaku ve stáji a posílení zvířat proti infekcím. Minerální komponenty působí pH-aktivně. Dosahovaná pH-hodnota, cca 3,5, potlačuje efektivně vývoj patogenních kmenů (např. Clostridium perfringens, E. coli, salmonely, stafylokoky).

Výhody:

  • velmi vysoká schopnost vázat vodu
  • nižší zatížení mikroorganismy
  • lepší stájové ovzduší
  • bezpečnější chůze po stájových podlahách
  • osídlení povrchových ploch aktivními ochrannými kulturami

PROFIDRY LB

PROFIDRY LB přesvědčuje především svou enormně vysokou schopností vázat vodu (schéma 1). Lepší fyzikální vlastnosti snižují tvorbu amoniaku. To zlepšuje kvalitu vzduchu ve stáji a pomáhá vytvořit především v sekci pro selata optimální mikroklima. Podlahy kotců jsou delší dobu a také rychleji suché, tím se snižuje rozšíření patogenních původců. Ve srovnání s tradičními hygienickými práškovými přípravky je potvrzena vyšší schopnost vázat vodu. PROFIDRY LB nemusí být pro dosažení stejných výsledků používán tak často jako tradiční přípravky. Tímto způsobem lze výrazně redukovat množství prášku dávkované na m².

Schopnost vázat vodu, porovnání přípravků
Graf 1: Schopnost vázat vodu
PROFIDRY LB
Schéma 1: Výhody PROFIDRY LB